Bekijk de onderzoeksresultaten

Dit representatieve onderzoek over collectieve zorgverzekeringen is uitgevoerd door Q&A in opdracht van Independer. Het onderzoek vond plaats in de periode van 9 augustus tot en met 21 augustus onder 1.418 personen van 18 jaar en ouder. Bekijk hieronder alle vragen en antwoorden die gegeven werden door mensen met een collectieve zorgverzekering.

Waar loopt je collectieve zorgverzekering?

Via mijn werkgever 46%
Via de werkgever van mijn partner 14%
Via een patiëntenvereniging 5%
Via de gemeente 8%
Via een vakbond 3%
Via een sportclub 1%
Studenten collectief 2%
Via een ouderenbond 3%
Anders 14%
Weet niet 4%

Welke van deze situaties is op jou van toepassing?

Ik heb alleen een collectieve basisverzekering 16%
Ik heb via het collectief een basis- en aanvullende verzekering 73%
Ik heb een collectieve basisverzekering maar ik weet niet of ik ook een aanvullende verzekering heb 4%
Ik heb een collectieve basisverzekering en ik heb zelf een aanvullende verzekering afgesloten (dus niet via het collectief) 7%

Waarom heb je voor een collectieve zorgverzekering gekozen?

De korting op de premie 59%
Mijn werkgever betaalt mij een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (via de loonstrook) 10%
Mijn familieleden kunnen ook deelnemen in het collectief 17%
Ik kan deelnemen aan het collectief van een familielid 7%
De aanvullende polisvoorwaarden 15%
Vanwege het gemak, want het gaat via mijn loonstrook 9%
Vanwege het gemak, want het aanbod van (aanvullende) pakketten is overzichtelijk waardoor ik eenvoudig kan kiezen 14%
Mijn werk biedt een speciaal pakket dat relevant is voor mijn werk 6%
(Bijna) iedereen op mijn werk heeft deze zorgverzekering 6%
Ik ben verplicht om via mijn werkgever een collectieve zorgverzekering te hebben 4%
Anders 8%
Weet niet 6%

Wat is voor jou de belangrijkste reden om voor een collectieve zorgverzekering te kiezen?

De korting op de premie 52%
Mijn werkgever betaalt mij een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (via de loonstrook) 5%
Mijn familieleden kunnen ook deelnemen in het collectief 7%
Ik kan deelnemen aan het collectief van een familielid 4%
De aanvullende polisvoorwaarden 6%
Vanwege het gemak, want het gaat via mijn loonstrook 4%
Vanwege het gemak, want het aanbod van (aanvullende) pakketten is overzichtelijk waardoor ik eenvoudig kan kiezen 7%
Mijn werk biedt een speciaal pakket dat relevant is voor mijn werk 3%
(Bijna) iedereen op mijn werk heeft deze zorgverzekering 2%
Ik ben verplicht om via mijn werkgever een collectieve zorgverzekering te hebben 2%
Anders 7%

Gaat de overheid volgend jaar veranderingen doorvoeren bij collectieve zorgverzekeringen?

Nee 66%
Ja, de collectieve zorgverzekering verdwijnt volgend jaar 6%
Ja, de korting op de premie van de basisverzekering wordt verlaagd naar maximaal 7,5% 5%
Ja, de korting op de premie van de basisverzekering wordt verlaagd naar maximaal 5% 10%
Ja, de korting op de premie van de basisverzekering wordt verhoogd met 5% 3%
Ja, het eigen risico voor de collectieve verzekering gaat omhoog 11%
Ja, het eigen risico voor de collectieve verzekering gaat omlaag 2%

Heeft jouw werkgever je al geïnformeerd over het feit dat de overheid de maximale collectiviteitskorting verlaagt?

Ja 10%
Nee 90%

Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende stelling(en)

Ik heb een aanvullende collectieve zorgverzekering maar ik maak er eigenlijk geen/ te weinig gebruik van. Eens 34%
Oneens 66%
Ik heb liever een beperkter aanvullend pakket, maar dat biedt mijn collectief niet aan. Eens 27%
Oneens 73%
Ik zou graag een uitgebreider aanvullend pakket willen, maar dat biedt mijn collectief niet aan. Eens 22%
Oneens 78%
Mijn aanvullende verzekering biedt onvoldoende dekking voor mijn zorgwensen. Eens 30%
Oneens 70%
Ik denk dat ik een beter passend pakket kan vinden als ik uit het collectief stap en zelf een zorgverzekering afsluit. Eens 23%
Oneens 77%

Heb je het afgelopen jaar een wijziging gedaan in je zorgpakket of ben je overgestapt van zorgverzekeraar?

Ja, ik ben veranderd van zorgverzekeraar 10%
Ja, ik ben niet veranderd van zorgverzekeraar maar heb wel mijn pakket aangepast 16%
Nee, ik heb me wel georiënteerd maar ben niet overgestapt 34%
Nee, ik heb me niet georiënteerd en ben niet overgestapt 40%

Als ik minder premiekorting krijg op mijn collectieve basisverzekering, dan overweeg ik over te stappen naar een niet- collectieve zorgverzekering (particulier).

Ja 49%
Nee 51%