Ik ben ziek en bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?

De symptomen van het coronavirus lijken vaak op die van de griep. Je kunt last hebben van verkoudheid, last van je keel, benauwdheid, hoofdpijn en koorts (boven de 38 graden). Heb je één of meer van deze klachten? Blijf dan in ieder geval thuis totdat de klachten over zijn. Je hoeft de huisarts niet direct te bellen. 

Neem wel telefonisch contact op met je huisarts als één of meer van onderstaande punten kloppen: 

  • ​je wordt in een paar dagen steeds zieker
  • je ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • je hebt meer dan 3 dagen koorts
  • je raakt steeds meer in de war
  • je bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand en krijgt koorts.
Zijn één of meer van bovenstaande punten op jou van toepassing? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts om te bespreken wat je kunt doen. Ga niet naar de huisarts toe. 

Houd de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de gaten voor alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het coronavirus.

Mijn ziekenhuisbehandeling is uitgesteld. Moet ik twee keer eigen risico betalen?

Ben je aan een behandeltraject begonnen en is deze uitgesteld vanwege corona? Dan betaal je mogelijk het dubbele eigen risico. 

Dat komt omdat een behandelplan (DBC) maximaal 120 dagen duurt. Ben je in 2019 met een behandeling begonnen die afgerond is binnen 120 dagen? Dan betaal je je eigen risico voor 2019. Loopt je behandeling door in 2020 en duurt het langer dan 120 dagen? Dan betaal je ook je eigen risico van 2020. 

Lees hier over wachtlijsten in het ziekenhuis door corona

Wordt een coronatest vergoed?

De testen van het coronavirus worden onderzocht in een laboratorium. Laboratoriumtesten vallen onder de basisverzekering en krijg je dus vergoed. Wordt je getest vanuit de huisarts of GGD? Dan betaal je geen eigen risico. Ben je getest in een ziekenhuis, GGZ-instelling, of instelling voor eerstelijns verblijf? Dan moet wel eerst eigen risico betalen.

Preventieve coronatest

Vanaf 1 december 2020 kan je je ook zonder klachten laten testen als je in contact bent geweest met iemand met corona. De kosten hoef je niet te betalen. 

Wordt mijn bezoek aan de huisarts vergoed?

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een huisartsenconsult betaal je geen eigen risico. Vindt de huisarts het nodig om een bloedonderzoek uit te voeren? Voor laboratoriumtests wordt het eigen risico wél aangesproken. Laboratoriumtests die aantonen of je besmet bent met het coronavirus, vallen dus wel onder het eigen risico. 

Let op: heb je klachten die kunnen duiden op het coronavirus? Zoals koorts, hoesten of kortademigheid? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts en ga niet zomaar langs. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek nodig is.

Wordt ziekenhuiszorg bij het coronavirus vergoed?

Als je in het ziekenhuis ligt met het coronavirus, dan krijg je de zorg in het ziekenhuis vanuit de basisverzekering vergoed. Ziekenhuiszorg valt wel onder het eigen risico. Dat betaal je dus wel zelf. Heb je je eigen risico van dit jaar al opgemaakt? Dan betaal je niks voor de zorg die je in het ziekenhuis krijgt. 

Wordt herstelzorg vergoed?

Vanaf 18 juli 2020 wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de volgende paramedisch zorg:

  • Fysio- en oefentherapie, maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie, maximaal 8 uur
  • Diëtetiek, maximaal 7 uur 

Bij ernstige klachten krijg je in elk geval zes maanden herstelzorg vergoed. Heb je na die periode nog meer zorg nodig? Dan kan de periode verlengd worden met nog een keer zes maanden. Een medisch specialist bepaalt of die tweede periode nodig is.

Ik kan mijn zorgpremie niet meer betalen: wat kan ik doen?

Vanwege de coronacrisis zijn veel mensen in financiële problemen terechtgekomen. Het is begrijpelijk als je daardoor meer moeite hebt om je zorgpremie te (blijven) betalen. Gelukkig is het bij bijna alle zorgverzekeraars mogelijk om hier afspraken over te maken. Dit kun je vaak ook online doen via je persoonlijke omgeving. Neem contact op met je zorgverzekeraar of lees meer op deze pagina.

Worden medicijnen tegen klachten van het coronavirus vergoed?

Er zijn op dit moment nog geen medicijnen tegen het coronavirus en ook vaccinaties tegen het virus bestaan nog niet. Wel kunnen de symptomen behandeld worden, bijvoorbeeld met koortsverlagende middelen (pijnstillers). Patiënten die erg benauwd zijn kunnen in het ziekenhuis behandeld worden met extra zuurstof. Medicijnen die zijn opgenomen in het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft zijn opgenomen in het GVS. Voor sommige medicijnen betaal je wel een eigen bijdrage

Welke zorg kan ik krijgen voor psychische klachten?

Heb je door de gevolgen van de coronacrisis last van psychische klachten? Dan is het goed om te weten dat de basisverzekering de meeste psychologische zorg vergoedt. 

Basisverzekering

Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed. Je betaalt hier ook geen eigen risico voor. Bij lichte psychische klachten kan de huisarts je doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner GGZ. Dit wordt ook volledig vergoed. 

Wil je onder behandeling bij een psycholoog? De basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Er zijn wel voorwaarden aan de vergoeding verbonden. Er is namelijk een diagnose nodig volgens de DSM-5 en je hebt een verwijzing nodig van je huisarts. De kosten voor psychologische zorg worden wel verrekend met je eigen risico. 

Aanvullende verzekering

Heb je geen diagnose of heb je bijvoorbeeld last van een burn-out? Dan valt de zorg van een psycholoog helaas niet onder de basisverzekering. Je kunt dan wel een vergoeding krijgen vanuit een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor psychotherapie.

Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het virus. Ook is er een speciaal telefoonnummer van de overheid: 0800-1351. Hier krijg je alle informatie over het coronavirus. 

De Johns Hopkins universiteit houdt een kaart bij van de verspreiding van het virus over de hele wereld. 

Ook schrijven veel zorgverzekeraars erover op hun websites:

Meer vragen en antwoorden over je zorgverzekering en het coronavirus