Nu je zorgverzekering vergelijken en afsluiten mét gratis Tandongevallenverzekering

​Coronavirus: zorg, hulp & begeleiding

Het coronavirus (COVID-19), zorgt voor veel vragen bij mensen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus en je zorgverzekering.

Bas Knopperts Expert zorgverzekeringen
laatste update: 13 november 2022
Gebruik gegevens van
Geboortedatum
15-01-1981
Postcode
1222 TE
Het lijkt erop dat je in België of Duitsland woont.
Mocht dat niet het geval zijn, pas dan je postcode aan.
Geslacht
Gezinsleden meeverzekeren?
Ben je student?

Ik ben ziek en bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?

De symptomen van het coronavirus lijken vaak op die van de griep. Je kunt last hebben van verkoudheid, last van je keel, benauwdheid, hoofdpijn en koorts (boven de 38 graden). Heb je één of meer van deze klachten? Blijf dan in ieder geval thuis totdat de klachten over zijn. Je hoeft de huisarts niet direct te bellen. 

Neem wel telefonisch contact op met je huisarts als één of meer van onderstaande punten kloppen: 

 • ​je wordt in een paar dagen steeds zieker
 • je ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • je hebt meer dan 3 dagen koorts
 • je raakt steeds meer in de war
 • je bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand en krijgt koorts.
Zijn één of meer van bovenstaande punten op jou van toepassing? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts om te bespreken wat je kunt doen. Ga niet naar de huisarts toe. 

Houd de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de gaten voor alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het coronavirus.

Mijn ziekenhuisbehandeling is uitgesteld. Moet ik twee keer eigen risico betalen?

Ben je aan een behandeltraject begonnen en is deze uitgesteld vanwege corona? Dan betaal je mogelijk het dubbele eigen risico. 

Dat komt omdat een behandelplan (DBC) maximaal 120 dagen duurt. Ben je in 2022 met een behandeling begonnen die afgerond is binnen 120 dagen? Dan betaal je je eigen risico voor 2022. Loopt je behandeling door in 2023 en duurt het langer dan 120 dagen? Dan betaal je ook je eigen risico van 2023. 

Wachtlijsten in de zorg zijn van alle tijden. Ze verschillen niet alleen per ziekenhuis, maar ook per afdeling. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de afdeling Cardiologie een lange wachtlijst heeft, terwijl je bij de afdeling Urologie in hetzelfde ziekenhuis nauwelijks hoeft te wachten. Om te voorkomen dat wachtlijsten te lang worden, hebben zorgverzekeraars, zorgverleners en de overheid hier afspraken over gemaakt. Zo zijn er maximaal aanvaardbare wachttijden vastgesteld. Die worden de Treeknorm genoemd. Hierin staat bijvoorbeeld dat de maximale wachttijd voor een poliklinische behandeling 6 weken is en die van een behandeling met ziekenhuisopname maximaal 7 weken. Door de Corona-crisis is de druk op de zorg enorm en lijkt het niet reëel om vast te houden aan de Treeknorm. Heb je te maken met wachtlijsten, maar wil je sneller behandeld worden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Verzekeraars bieden bemiddeling aan bij wachtlijsten. Maar zeker in deze uitzonderlijke tijd biedt dit geen garantie. Onderaan deze pagina vind je een lijst met links die direct doorverwijzen naar de webpagina over wachtlijstbemiddeling van jouw zorgverzekeraar.

Per ziekenhuis en per afdeling verschillen de wachtlijsten. Wil je weten hoelang de wachtlijst is voor de behandeling die jij moet ondergaan? Er is helaas (nog) geen totaaloverzicht. Zodra deze er is, zullen wij de pagina direct updaten. Je kunt het best contact opnemen met je ziekenhuis.

Onderstaand vind je een lijst met de webpagina’s van verzekeraars waar je meer informatie kunt vinden over wachtlijstbemiddeling. Het is goed hierbij nog eens te benadrukken dat door corona een uitzonderlijke situatie is ontstaan en de kans aanwezig is dat je verzekeraar je niet meteen kan helpen.

Wordt een coronatest vergoed?

De testen van het coronavirus worden onderzocht in een laboratorium. Laboratoriumtesten vallen onder de basisverzekering en krijg je dus vergoed. Wordt je getest vanuit de huisarts of GGD? Dan betaal je geen eigen risico. Ben je getest in een ziekenhuis, GGZ-instelling, of instelling voor eerstelijns verblijf? Dan moet wel eerst eigen risico betalen.

Preventieve coronatest

Sinds 1 december 2020 kan je je ook zonder klachten laten testen als je in contact bent geweest met iemand met corona. De kosten hoef je niet te betalen. 

Lees hier meer over de vergoeding van coronatesten door je zorgverzekering

Wordt mijn bezoek aan de huisarts vergoed?

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een huisartsenconsult betaal je geen eigen risico. Vindt de huisarts het nodig om een bloedonderzoek uit te voeren? Voor laboratoriumtests wordt het eigen risico wél aangesproken. Laboratoriumtests die aantonen of je besmet bent met het coronavirus, vallen dus wel onder het eigen risico. 

Let op: heb je klachten die kunnen duiden op het coronavirus? Zoals koorts, hoesten of kortademigheid? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts en ga niet zomaar langs. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek nodig is.

Wordt ziekenhuiszorg bij het coronavirus vergoed?

Als je in het ziekenhuis ligt met het coronavirus, dan krijg je de zorg in het ziekenhuis vanuit de basisverzekering vergoed. Ziekenhuiszorg valt wel onder het eigen risico. Dat betaal je dus wel zelf. Heb je je eigen risico van dit jaar al opgemaakt? Dan betaal je niks voor de zorg die je in het ziekenhuis krijgt. 

Door deze bijzondere situatie kan het gebeuren dat je in een ziekenhuis terecht komt dat een stuk verder weg is. Hierdoor kom je voor een aantal extra kosten te staan (als patiënt, of als je hier juist op ziekenbezoek wilt). Zittend ziekenvervoer van en naar een ziekenhuis wordt in sommige gevallen vergoed door je zorgverzekering. Maar let op: daar zit een aantal voorwaarden aan. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, kan je zorgverzekeraar een uitzondering maken. Dat staat bekend als de 'hardheidsclausule'.

 • ​Reiskosten: Zeker als je regelmatig heen en weer moet, of als het ziekenhuis aan de andere kant van het land is, kunnen die flink oplopen. Onder voorwaarden kun je die kosten soms (deels) vergoed krijgen. Er zijn verschillende regels voor zittend ziekenvervoer, ambulancevervoer en overige reiskosten.
 • Overnachtingskosten: Moet je drie dagen (of langer) achterelkaar een behandeling ondergaan in een ziekenhuis of behandelcentrum dat wat verder weg is? En word je hier niet opgenomen? Dan kan steeds heen en weer reizen een flinke belasting zijn. Een verblijf in een hotel is dan een goede oplossing. Sinds 2020 krijg je deze kosten tot 75 euro per nacht vergoed uit de basisverzekering.

De voorwaarden voor deze vergoedingen zijn best streng, maar het is altijd goed om even te checken of je in aanmerking komt. Het is zonde als je een mogelijke vergoeding laat liggen.


Wordt herstelzorg vergoed?

Sinds 18 juli 2020 wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de volgende paramedisch zorg:

 • Fysio- en oefentherapie, maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie, maximaal 8 uur
 • Diëtetiek, maximaal 7 uur 

Bij ernstige klachten krijg je in elk geval zes maanden herstelzorg vergoed. Heb je na die periode nog meer zorg nodig? Dan kan de periode verlengd worden met nog een keer zes maanden. Een medisch specialist bepaalt of die tweede periode nodig is.

Ik kan mijn zorgpremie niet meer betalen: wat kan ik doen?

Vanwege de coronacrisis zijn veel mensen in financiële problemen terechtgekomen. Het is begrijpelijk als je daardoor meer moeite hebt om je zorgpremie te (blijven) betalen. Gelukkig is het bij bijna alle zorgverzekeraars mogelijk om hier afspraken over te maken. Dit kun je vaak ook online doen via je persoonlijke omgeving. Neem contact op met je zorgverzekeraar of lees meer op deze pagina.

Worden medicijnen tegen klachten van het coronavirus vergoed?

Symptomen van corona kunnen behandeld worden met met koortsverlagende middelen (pijnstillers). Patiënten die erg benauwd zijn kunnen in het ziekenhuis behandeld worden met extra zuurstof. Medicijnen die zijn opgenomen in het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft zijn opgenomen in het GVS. Voor sommige medicijnen betaal je wel een eigen bijdrage

Welke zorg kan ik krijgen voor psychische klachten?

Heb je door de gevolgen van de coronacrisis last van psychische klachten? Dan is het goed om te weten dat de basisverzekering de meeste psychologische zorg vergoedt. 

Basisverzekering

Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed. Je betaalt hier ook geen eigen risico voor. Bij lichte psychische klachten kan de huisarts je doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner GGZ. Dit wordt ook volledig vergoed. 

Wil je onder behandeling bij een psycholoog? De basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Er zijn wel voorwaarden aan de vergoeding verbonden. Er is namelijk een diagnose nodig volgens de DSM-5 en je hebt een verwijzing nodig van je huisarts. De kosten voor psychologische zorg worden wel verrekend met je eigen risico. 

Aanvullende verzekering

Heb je geen diagnose of heb je bijvoorbeeld last van een burn-out? Dan valt de zorg van een psycholoog helaas niet onder de basisverzekering. Je kunt dan wel een vergoeding krijgen vanuit een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor psychotherapie.

Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het virus. Ook is er een speciaal telefoonnummer van de overheid: 0800-1351. Hier krijg je alle informatie over het coronavirus. 

De Johns Hopkins universiteit houdt een kaart bij van de verspreiding van het virus over de hele wereld. 

Ook schrijven veel zorgverzekeraars erover op hun websites:

Meer vragen en antwoorden over je zorgverzekering en het coronavirus

Ik wil graag naar een ander ziekenhuis voor mijn behandeling. Kan ik overstappen tijdens mijn behandeling?

Als je al onder behandeling bent, is het verstandig om dit te overleggen met je arts. Het is namelijk belangrijk dat er een goede overdracht plaatsvindt. Heb je een naturapolis of naturapolis (budget)? Let er dan ook op of het ziekenhuis waar je naartoe gaat gecontracteerd is bij je zorgverzekeraar. Check hier bij welke ziekenhuizen je terecht kan met jouw zorgverzekering.

Is er voorlopig geen plek in het ziekenhuis bij jou in de buurt, of het ziekenhuis waarnaar je bent doorverwezen? Logisch dat je dan misschien naar een ander ziekenhuis wilt waar je eerder terecht kunt. In de meeste gevallen kan dit ook gewoon en gooit je zorgverzekering geen roet in het eten. Maar heb je de budgetvariant van de naturapolis? Check dan of het andere ziekenhuis ook een contract heeft met je zorgverzekeraar.​ 

 • Is dat het geval? Dan is er niets aan de hand. Je kunt hier dan gewoon zonder bijbetalen terecht.
 • Is dat niet het geval? Vraag dan om een officiële doorverwijzing van je ‘vaste’ ziekenhuis. Zo voorkom je dat je een deel van de rekening zelf moet betalen. 
 • Ga niet op eigen houtje, ook al heb je een restitutiepolis, naar een ziekenhuis over de grens. Neem altijd eerst contact op met je zorgverzekeraar.

Ik wil niet naar het ziekenhuis voor mijn geplande behandeling. Kan ik de afspraak verzetten?

Je mag een afspraak in het ziekenhuis altijd verzetten. Neem hiervoor wel contact op met het ziekenhuis om te overleggen.

Wat moet ik doen als mijn ziekenhuis dicht is? Of als mijn ziekenhuis gedeeltelijk dicht is?

Het ziekenhuis neemt contact op met patiënten die niet meer terecht kunnen. Het ziekenhuis waar je onder behandeling bent, verwijst je in dit geval door naar een ziekenhuis in de buurt. Als het mogelijk is voor de behandeling, kan je gemaakte afspraken in overleg met het ziekenhuis ook  verzetten.

Ik heb een afspraak in het ziekenhuis. Gaat die nog door?

Ziekenhuizen hebben maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Heb je een afspraak in het ziekenhuis? Houd de website van het ziekenhuis dan in de gaten. Hier vind je actuele informatie en maatregelen voor bezoekers en patiënten. Heb je klachten die op corona kunnen wijzen en ben je in een risicogebied geweest of ben je in contact geweest met iemand die besmet is met het virus? Blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met het ziekenhuis en met je huisarts. 

Ik heb een naturapolis, maar het gecontracteerde ziekenhuis in de buurt is vol. Wat moet ik doen?

Met een naturapolis of naturapolis (budget) vergoedt de zorgverzekeraar normaal gesproken alleen de volledige zorgkosten als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Door het coronavirus dreigen verschillende ziekenhuizen vol te raken. Het kan hierdoor voorkomen dat jouw gecontracteerde ziekenhuis je doorverwijst naar een ander ziekenhuis, waarmee jouw zorgverzekeraar geen contract heeft. Bij een doorverwijzing van een gecontracteerd ziekenhuis naar een niet gecontracteerd ziekenhuis blijf je 100% verzekerd en hoef je dus niet zelf bij te betalen.

Ik ben ziek geworden in het buitenland. Worden medische kosten bij het coronavirus in het buitenland vergoed?

Vermoed je dat je besmet bent met het coronavirus? Dan is het belangrijk om (telefonisch) contact op te nemen met een (huis)arts of een ziekenhuis.  Zij bepalen dan of je langs moet komen voor een onderzoek. Zo voorkom je dat je andere mensen besmet. De zorgverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland. ‘Spoedeisende zorg’ betekent in dit geval: zorg die niet kan wachten tot je terug in Nederland bent. 

Spoedeisende hulp wordt vanuit de basisverzekering gedekt tot het maximale tarief dat in Nederland geldt. Als je andere kosten vergoed wil krijgen, dan heb je een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering met dekking ‘geneeskundige kosten’ nodig. Als je dit niet hebt, betaal je het bedrag dat hoger is dan de vergoeding vanuit je basisverzekering zelf. 

Heb je een vakantie geboekt naar een land waar het coronavirus is en wil je deze annuleren? Of ben je al op je reisbestemming en wil je eerder naar huis? Bekijk het overzicht van de voorwaarden per reisverzekeraar


Zijn er supplementen die helpen tegen het coronavirus?

Resveratrol is een supplement dat kan helpen bij corona. Er is nog wel meer onderzoek nodig om de werking te bewijzen. Lees meer over resveratrol en het coronavirus.

Krijg ik mondkapjes en desinfecterende handgel vergoed?

Zelfzorghulpmiddelen zoals mondkapjes en desinfecterende handgel krijg je niet vergoed van je zorgverzekeraar. Je kunt ze zelf kopen bij de apotheek of drogist. Ook paracetemol wordt sinds 2019 niet meer vergoed door de basisverzekering. 

Wordt het vergoed door de zorgverzekering als ik thuis in quarantaine moet?

Voor thuisquarantaine krijg je geen vergoeding vanuit de zorgverzekering. Hier zijn in principe ook geen zorgkosten aan verbonden. 

Wordt het vergoed als ik in het ziekenhuis in quarantaine moet blijven vanwege het coronavirus?

Raak je tijdens een ziekenhuisopname besmet met het coronavirus? Om verdere verspreiding te voorkomen worden patiënten met het virus in strikte isolatie verpleegd. Voor de zorgverzekering gelden hiervoor dezelfde regels als bij een reguliere ziekenhuisopname. Ziekenhuisopname wordt gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt hiervoor wel het eigen risico.

Krijg ik een vergoeding voor quarantaine op mijn verblijfadres in het buitenland?

Als je tijdens je vakantie besmet raakt met het coronavirus, kan het zijn dat je op je verblijfsadres in quarantaine moet. Ook hiervoor geldt dat je hiervoor geen vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar. Je maakt in principe geen zorgkosten. Het kan wel zijn dat je extra kosten moet maken voor je verblijf. Hiervoor krijg je mogelijk een vergoeding vanuit je reisverzekering. Check hier of dat het geval is.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

 • ​Zorginstituut Nederland
 • Rijksoverheid
 • GGD
 • RIVM

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.   

   

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.