Eigen risico zorgverzekering 2023

Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. In 2023 is dit verplichte eigen risico voor je zorgverzekering 385 euro. Naast het verplicht eigen risico kun je ook een vrijwillig eigen risico kiezen.

Bas Knopperts, Expert zorgverzekeringen
Bijgewerkt: 26 januari 2023

Zorgverzekering vergelijken

Gebruik gegevens van
Geboortedatum
Postcode

Geboortedatum

Geslacht

Postcode
Gezinsleden meeverzekeren?
Wat betalen jullie nu per maand? (optioneel)
Ben je student?
Het lijkt erop dat je in België of Duitsland woont.
Mocht dat niet het geval zijn, pas dan je postcode aan.
Gratis Tandongevallen-verzekering tot € 20.000

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als 18 jaar of ouder bent en je kosten maakt voor zorg uit de basisverzekering. Dit jaar is het verplicht eigen risico voor je zorgverzekering 385 euro. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het bedrag vast. Begin 2023 is bekendgemaakt dat het verplicht eigen risico tot en met 2026 gelijk blijft.

Verplicht eigen risico zorgverzekering per jaar

De hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar op Prinsjesdag opnieuw vastgesteld door de overheid. De bedoeling is dat het meebeweegt met de zorgkosten die gemiddeld in Nederland gemaakt worden voor gezondheidszorg.

De hoogte van het eigen risico kun je niet verlagen. Verhogen kan wel. Dit doe je door bij je zorgverzekering te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dat kan alleen in het overstapseizoen, aan het eind van het jaar.

Wijziging eigen risico zorgverzekering in 2025

Begin 2023 is bekendgemaakt dat het eigen risico per 2025 gaat veranderen. Volgens de nieuwe regeling betaal je per handeling maximaal 150 euro van je eigen risico.

Meer weten over het eigen risico in 2024?

Bekijk de zorgverzekering 2024 pagina

Waarom betaal ik een eigen risico?

Met het eigen risico betaal je het eerste deel van je zorgkosten zelf. Hiermee willen verzekeraars voorkomen dat de verzekeringspremie verder stijgt. Daarnaast wil de overheid dat iedereen zich bewust is van de zorgkosten die in Nederland worden gemaakt. Het betalen van het eigen risico zorgt hiervoor.

Wat valt er onder het eigen risico?

Als je zorgkosten hebt gemaakt die onder het verplicht eigen risico vallen, dan krijg je hiervan bericht van je zorgverzekeraar. Als je vooraf wilt weten of bepaalde kosten onder het verplicht eigen risico vallen, kun je dit aan je zorgverzekeraar of arts vragen. Er zijn een aantal uitzonderingen op het eigen risico. Sommige zorg krijg je wel uit de basisverzekering vergoed, maar je betaalt geen eigen risico. In onderstaande tabel zie je enkele voorbeelden:

In deze gevallen betaal je eigen risico In het geval van deze uitzonderingen betaal je geen eigen risico
Medicijnen Huisarts of huisartsenpost
Bloedprikken Verloskunde en kraamzorg
Ambulancevervoer Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
Ziekenhuisopnames, -behandelingen en operaties Hulpmiddelen thuiszorg (bruikleen)
Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21ste behandeling Gecombineerde leefstijlinterventie
Wijkverpleging
Zorg, nazorg en reiskosten bij orgaandonatie

Goed om te weten: bovenstaande uitzonderingen zijn gelijk bij iedere verzekeraar. Soms heeft een verzekeraar meer uitzonderingen dan degene die wij noemen. Kijk dus altijd goed in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Voor wie geldt het eigen risico?

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een Nederlandse zorgverzekering heeft, heeft ook een verplicht eigen risico. Dat betekent dus dat kinderen geen eigen risico hebben. Als je met je zoon of dochter naar de spoedeisende hulp moet, betaal je dus nooit de eerste 385 euro zelf. 

 • Chronisch zieken
  Het eigen risico is voor iedereen gelijk. Dus ook als je chronisch ziek bent betaal je nooit meer dan 385 euro. Verzekeraars mogen geen hoger bedrag rekenen omdat je vaker gebruik maakt van zorg.

 • Donoren
  Heb je een orgaan gedoneerd aan een ander? Dan krijg je de zorg die je nodig hebt de eerste 13 weken vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger. Alle nacontroles in deze periode worden vergoed en je betaalt hier geen eigen risico over.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplicht eigen risico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als je hiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplicht eigen risico. In ruil hiervoor krijg je korting op je premie. Het vrijwillig eigen risico geldt voor dezelfde zorgkosten als het verplicht eigen risico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen. Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met de aanvullende verzekering te maken.

Je kunt je eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Zo wordt je eigen risico maximaal 885 euro. Verwacht je het komend jaar weinig gebruik te maken van zorg uit het basispakket? Dan is het interessant om je eigen risico vrijwillig te verhogen. Wel is het belangrijk dat je dit bedrag ook op elk moment kunt overmaken. Ga je wel eens naar het ziekenhuis of gebruik je veel medicatie? Dan is de kans groot dat een verhoogd eigen risico nadelig voor je is.

Hoogte eigen risico Premiekorting per jaar CZ Premiekorting per jaar DSW
€ 385 € 0 € 0
€ 485 € 36 € 42
€ 585 € 72 € 78
€ 685 € 108 € 114
€ 785 € 144 € 150
€ 885 € 210 € 210

Hoe vaak betaal je het eigen risico?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen, krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor de kosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigen risico van 385 euro, krijg je de overige kosten vergoed van je zorgverzekeraar. 

Het totale eigen risico betaal je maar één keer per jaar. Dit kan in één grote betaling zijn, maar ook in meerdere kleine. Het hangt helemaal af van wat voor kosten je maakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw.

Dubbel eigen risico

Er is één uitzondering. Zodra je naar het ziekenhuis gaat wordt er een zogenaamd DBC (dubbel eigen risico) geopend. Alle kosten die je maakt die bij die behandeling horen, vallen onder dezelfde DBC. Ga je eind 2021 bijvoorbeeld voor een gebroken arm naar het ziekenhuis en ga je er op 10 januari weer heen om het gips eraf te laten halen? Dan valt dit onder dezelfde DBC. Ondanks dat de tweede afspraak na 1 januari is, betaal je niet opnieuw je eigen risico. Deze vervolgafspraak moet wel binnen een aantal dagen plaatsvinden. Hoeveel dagen is afhankelijk van de behandeling en zorgsector.

lees alles over de DBC en je zorgverzekering

Huisarts vs. ziekenhuis

Een bezoekje aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Je kunt dus altijd advies van de huisarts krijgen zonder dat je een rekening moet betalen. Voor extra handelingen van de huisarts betaal je vaak wel je eigen risico. Schrijft de huisarts je bijvoorbeeld medicijnen voor of moet je bloedprikken? Deze kosten vallen wel onder het eigen risico. En verwijst de huisarts je door? Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor foto’s? Ook dan betaal je je eigen risico.

Voorbeeld

Stel dat je een ongelukje met je fiets hebt en je wilt graag dat iemand even naar je gewonde knie kijkt. Dan heb je een paar opties:

 • de huisarts
 • de spoedeisende hulp
 • het ziekenhuis
 • de huisartsenpost. 

In principe valt deze zorg onder de basisverzekering en moet je dus je eigen risico betalen. Ga je naar je huisarts? Dan betaal je geen eigen risico. Als je huisarts gesloten is, kun je naar de huisartsenpost gaan. Kosten die je hier maakt, vallen (net als bij de huisarts) niet onder het eigen risico.

Ga je naar de spoedeisende hulp of word je door je huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis? Dan moet je wel je eigen risico betalen.

Wat als het niet mijn schuld is?

Ben je in het ziekenhuis beland door toedoen van iemand anders? Dan moet je alsnog gewoon risico betalen. Je kunt daarna proberen deze kosten te verhalen op de schuldige. Door diegene aansprakelijk te stellen kun je de kosten van je eigen risico verhalen. 

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico is het bedrag dat je betaalt als je zorg uit de basisverzekering krijgt. Je eigen bijdrage is het deel van de rekening dat je altijd zelf betaalt.

Als ik een eigen bijdrage betaal moet ik dan ook nog een eigen risico betalen?

Het één sluit het ander niet uit. Het kan dus gebeuren dat je én een eigen risico én een eigen bijdrage moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding voor een gehoorapparaat.

lees alles over het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage

"Je kunt het verplicht eigen risico helaas niet aftrekken van de belasting. Sommige andere zorgkosten zijn wel aftrekbaar. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk op de website van de Belastingdienst om te zien welke voorwaarden dit zijn."

- Sharon, expert zorgverzekeringen

Rekenvoorbeeld eigen risico en eigen bijdrage

Meneer Mulder heeft een zorgverzekering met eigen risico van € 385. Hij heeft geen extra vrijwillig eigen risico toegevoegd. De eerste € 385 aan zorgkosten moet hij dus zelf betalen. Zodra het eigen risico op is, worden de kosten door de verzekering vergoed.

Maandelijks is meneer Mulder € 15 kwijt aan medicijnen. Op jaarbasis is dat € 180. Deze kosten worden verrekend met het eigen risico: € 385 - € 180 = € 205 over aan eigen risico.

Dit jaar heeft meneer Mulder ook een kunstgebit nodig. De kosten hiervoor komen neer op € 1200. De basisverzekering vergoedt 75% van de kosten, de overige 25% valt onder de eigen bijdrage:

 • 75% van € 1200 = € 900,-. Hiervoor geldt eigen risico.
 • 25% van € 1200 = € 300 eigen bijdrage

Wat moet meneer Mulder betalen nu zelf nog betalen? Het openstaande eigen risico + de eigen bijdrage. Dat is € 300 + € 205 = € 505.

De verzekering vergoedt de rest van het bedrag. In dit geval is dat: € 900 - € 205 = €695.

Veelgestelde vragen over eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen dus niet mee voor het eigen risico. Bekijk in het vergoedingsoverzicht wat en hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoedt, voordat je een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Als je meer wilt weten over je eigen risico, kun je dit het beste bij je zorgverzekeraar navragen. Ben je benieuwd naar hoeveel eigen risico je al betaald hebt? Check dit dan gemakkelijk in de online omgeving van je zorgverzekeraar.

Je betaalt nooit direct in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van je zorgverzekeraar. In sommige situaties kan dit best lang duren. Je zorgverzekeraar is namelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent. Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doen om de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurt het ook lang voordat de verzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kan soms wel een jaar duren.

Je bent verplicht het eigen risico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kun je niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraar een betalingsregeling vragen. Bij sommige zorgverzekeraars kun je ook van tevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeld medicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaat maken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopen of meeverzekeren kan helaas niet.​

benieuwd bij welke verzekeraar je het eigen risico gespreid kunt betalen?

Medische kosten in het buitenland worden tot het in Nederland geldende tarief vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat je daar ook je eigen risico over moet betalen. Het maakt in dit geval niet uit dat de kosten in het buitenland zijn gemaakt.


Sommige reisverzekeraars vergoeden de kosten van je eigen risico als je medische kosten in het buitenland maakt. Benieuwd welke verzekeraars het eigen risico vergoeden? Wij hebben het in een handig overzicht gezet.

overzicht vergoeding eigen risico door reisverzekeraar

Je kunt het eigen risico van je zorgverzekering niet tussentijds aanpassen. Als je aan het eind van het jaar een zorgverzekering kiest, kies je meteen de hoogte van je eigen risico voor het hele jaar. Pas het jaar daarna kun je dit veranderen. 

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Hieronder vind je een aantal mediaberichten waarin Bas bepaalde onderwerpen toelicht:

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de Website van het JaarWUA Award en de Shopping Award.   

   

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.