Waar geldt het eigen risico niet voor?

Het eigen risico geldt niet voor:

  • Kosten van de huisarts.
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg.
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
  • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
  • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg.
  • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie) tot 3 jaar na de ingreep.
  • Ketenzorg: dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetesbehandelingen).
  • Wijkverpleging.
  • Zorg voor verzekerden t/m 17 jaar.​

Uitzonderingen per verzekeraar