Langdurige zorg: alles wat je moet weten

Heb je langdurige zorg nodig? Dan krijg je dit vergoed vanuit de gemeente of zorgverzekering. Je kunt dit echter niet zomaar aanvragen. Afhankelijk van welke zorg je nodig hebt, krijg je een indicatie. Deze indicatie bepaalt weer welke zorg je krijgt.

Wmo, Wlz en Zvw

Tot 1 januari 2015 viel alle langdurige zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet is nu opgesplitst in meerdere verschillende wetten. Iedereen die langdurige zorg nodig heeft, valt nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kun je nog zelfstandig thuis wonen, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Als er niemand in je omgeving hulp kan bieden, is de gemeente verplicht om ondersteuning te bieden. De gemeente onderzoekt dan eerst welke hulp je nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld individuele begeleiding nodig? Of een huishoudelijke hulp die je helpt bij schoonmaken of boodschappen doen? Dit komt allemaal uit de Wmo.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of begeleiding nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten of mensen met dementie. Om gebruik te maken van deze zorg moet je een Wlz indicatie aanvragen. Dit doe je bij het Centrum indicatie zorg (Ciz). Wil je een Wlz-indicatie aanvragen, maar kom je er niet helemaal uit? De gemeente kan je hierbij helpen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet is de zorgverzekering die we allemaal kennen. De wet, die in 2006 is ingevoerd, bepaalt dat iedere belastingbetaler in Nederland verplicht is een basis zorgverzekering af te sluiten. De wet verplicht zorgverzekeraars om iedereen voor een basisverzekering te accepteren en bepaalt wat de basisverzekering vergoedt.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Als je gebruik maakt van zorg vanuit de Wmo, Wlz of Zvw heb je nog steeds te maken met de contracten die zorgverzekeraars hebben afgesloten met zorgaanbieders. Je mag in principe van iedere zorgaanbieder gebruik maken. Maar je krijgt alleen een volledige vergoeding als je naar een zorgaanbieder gaat die gecontracteerd is door je zorgverzekeraar. Wil je dit niet? Kies dan voor een restitutieverzekering. Je hebt dan vrije zorgkeuze.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Maak je gebruik van zorg uit de Wlz of Wmo? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij het zorgkantoor of de gemeente. Je krijgt niet altijd een pgb. Soms kan het zorgkantoor of de gemeente beslissen dat zorg in natura beter bij je past. Lees alles over het persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage of eigen risico?

Krijg je zorg vanuit de Wmo of de Wlz? Dan moet je hiervoor een eigen bijdrage betalen. Voor de Wmo is dat € 17,50 per vier weken. De eigen bijdrage voor de Wlz hangt af van:

  • je inkomen
  • je vermogen
  • je leeftijd
  • je gezinssamenstelling
  • de vergoeding die je krijgt.

Je kunt je eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK. Zorg uit de Zvw valt onder het eigen risico. Je betaalt de eerste € 385,- zelf. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaal je eerst dat hele bedrag zelf voordat je een vergoeding uit de basisverzekering krijgt.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.