Pgb is voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft

Als je langdurige zorg thuis nodig hebt, kun je gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het maakt hierbij niet uit hoe oud je bent of hoeveel je verdient. Je inkomen is wel van invloed op de hoogte van het pgb.

Zorg in natura

Met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf welke zorgverleners je gaan helpen. Je regelt in dit geval alles zelf: contracten, betalen en de administratie. Het zorgkantoor blijft wel controleren dat je wel gebruik maakt van verantwoorde zorgaanbieders. Met zorg in natura krijg je hulp van zorginstellingen. Dit wordt dan allemaal vanuit de gemeente geregeld. Zij bepalen welke zorg je krijgt vanuit welke zorgaanbieder. Alle administratie en betalingen worden dan ook door de gemeente geregeld.

Wlz, Wmo, Zvw of Jeugdwet

Er zijn verschillende vormen van een pgb. Welke vorm bij jou past hangt af van welke indicatie je hebt. Er zijn 4 indicaties:

 1. Wet langdurige zorg(Wlz)
  Dit is voor mensen die 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch zieken of mensen met een ernstige lichamelijke beperking. Een Wlz-indicatie moet je aanvragen bij het CIZ. Zij kijken naar je situatie en bepalen welke zorg je nodig hebt.

 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Het pgb bij de Wmo is bedoeld voor mensen die alleen ondersteuning thuis nodig hebben. Dit kan huishoudelijke hulp zijn, maar ook bepaalde hulpmiddelen. Je vraagt in dit geval het pgb aan bij de gemeente. Zij bepalen welke zorg je nodig hebt en waar je recht op hebt.

 3. Zorgverzekeringwet (Zvw)
  Een Pgb bij de Zvw is bedoeld voor mensen die persoonlijke verzorging nodig hebben. Of bijvoorbeeld voor kinderen met autisme. Hier valt ook de wijkverpleging onder. Deze zorg komt vanuit de basis zorgverzekering.

 4. Jeugdwet
  Een pgb via de Jeugdwet is bedoeld voor kinderen of jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben. Denk aan persoonlijke verzorging of begeleiding. Je moet deze zorg bij de gemeente aanvragen. Zij bepalen of je in aanmerking komt voor een pgb of dat je gebruik kunt maken van zorg in natura.

Eigen bijdrage

Voor een pgb geldt vaak een eigen bijdrage. Je kunt je eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.