Registratie als wanbetaler

Verzekeraars houden bij of je wel je zorgpremie betaalt. Als je meer dan zes maanden je premie niet betaalt, meldt de zorgverzekeraar je aan bij het CAK. Zij nemen dan de premie-inning over van de verzekeraar. Je blijft wel verzekerd bij je zorgverzekeraar maar je betaalt aan het CAK. In de meeste gevallen beëindigt je zorgverzekeraar je aanvullende verzekering. In dat geval kun je zolang je aangemeld bent bij het CAK, je aanvullende verzekering niet gebruiken.

Minderjarige personen op jouw verzekering

Kinderen jonger dan 18 jaar blijven verzekerd voor de basisverzekering bij je verzekeraar. Voor deze kinderen betaalt u geen premie dus is er ook geen betalingsachterstand. Zij zijn gratis meeverzekerd.

Hogere premie voor wanbetalers

De premie die je aan het CAK betaalt is een stuk hoger dan de premie die je aan je zorgverzekeraar betaalt. Je betaalt namelijk een ‘bestuursrechtelijke premie’. Sinds 1 januari 2020 is de hoogte van die premie € 141,50 per persoon, per maand.

Hoe betaal je de premie?

Hoe je de premie aan het CAK betaalt, hangt af van je situatie:

  1. ​Je werkgever of uitkeringsinstantie houdt de premie in op je inkomen en betaalt deze aan het CAK. In dat geval hoef je niets te doen.

  2. Als je inkomen niet regelmatig komt of niet hoog genoeg is, kun je ook betalen door middel van een acceptgiro. Je krijgt de acceptgiro dan iedere maand van het Centraal Justitieel incassobureau (CJIB), maar je moet hem zelf invullen en opsturen.

  3. Krijg je zorgtoeslag? Dan wordt deze premie automatisch ingehouden om een gedeelte van de premie te betalen. De rest van de premie betaal je zelf.

Afbetalen bij je zorgverzekeraar

Je betaalt dus iedere maand € 141,50 aan het CAK. Met deze premie betaal je helaas niets af aan de zorgverzekeraar. Naast dit bedrag moet je namelijk ook nog de achterstand van je zorgpremie betalen. Deze premie betaal je ook aan het CAK. Pas als je je hele achterstand betaald hebt, kun je weer terug naar de normale premie die je betaalde. Je zorgverzekeraar meldt je dan af bij het CAK.

Wanneer wordt je afgemeld als wanbetaler?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stopt met het inhouden van de bestuursrechtelijke premie wanneer:

  • Je schuld is terugbetaald aan de zorgverzekeraar of
  • Je een betalingsregeling hebt afgesproken met de zorgverzekeraar of
  • Je een regeling hebt getroffen voor schuldhulpverlening.

Het CAK laat per brief aan je werkgever of uitkeringsinstantie weten dat de bestuursrechtelijke premie stopt.​


Meer informatie?

Kijk dan eens op onze pagina over de Zorgverzekeringswet.

Op naar een toekomst zonder geldzorgen

Maak je je zorgen om de rekeningen die zich maar blijven opstapelen? Dan helpt Independer je weer op weg met:

  • ​Informatie over betalingsachterstanden en de extra kosten hiervan
  • Tips voor het maken van betalingsafspraken
  • Ingang naar de juiste hulpverlener​​