Gecontracteerde zorg en de kosten

Wil je naar een zorgverlener met wie geen contract is afgesloten? Dan brengt de zorgverzekeraar een deel van de kosten bij jou in rekening. De hoogte hiervan mag door de zorgverzekeraar zelf worden vastgesteld. Meestal is dit gebaseerd op de kosten van de gecontracteerde zorgverlener. De zorgverzekeraar hoeft dus niet een 100 procent vergoeding te geven. De hoogte van de vergoeding is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en kan per verzekeraar en categorie zorgverleners verschillen. De vergoeding mag de vrije artsenkeuze niet in de weg staan en moet redelijk zijn.

Als je kiest voor een zorgverzekering met niet-gecontracteerde zorg (ook wel een restitutiepolis genoemd) kan je de zorgverlener en –instelling zelf kiezen. De kosten worden vervolgens door de zorgverzekeraar vergoed.

Het wordt steeds belangrijker om te weten of jouw verzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis van jouw keuze. Je kunt via de site van de verzekeraar controleren of zij een contract hebben met een bepaalde zorgverlener. Bij twijfel is het aan te raden om hierover bij de verzekeraar navraag te doen.

Coulanceregeling: behandeling wordt toch vergoed

Sommige zorgverzekeraars hebben een coulanceregeling. Dit betekent dat je een vergoeding voor je behandeling krijgt, ook als je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. Het gaat hierbij om nieuwe klanten die een zorgverzekering afsluiten terwijl nog niet alle contracten bekend zijn. Bijvoorbeeld: je sluit op 1 december een verzekering af bij de verzekeraar van je keuze. Op dat moment weet je nog niet of het ziekenhuis bij jou in de buurt gecontracteerd is. Als je in maart van het volgende jaar naar het ziekenhuis moet en het blijkt dat het ziekenhuis toch geen contract heeft bij je verzekeraar. Dan kun je een coulanceverzoek indienen. Sommige verzekeraars vergoeden dan alsnog de kosten.