Toelichting onderwerpen verkiezingen

Zorgstelsel: behouden of veranderen?

Moeten we het huidige zorgstelsel behouden of veranderen? Daar hebben de politieke partijen verschillende meningen over. Het huidige stelsel bestaat sinds 2006 en omvat verschillende wetten die de zorg toegankelijk en betaalbaar moeten houden. Niet alle partijen vinden dat het huidige zorgstelsel nu goed functioneert. Daarom zijn er verschillende plannen om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. Denk aan minder marktwerking, bijvoorbeeld door de invoering van een nationaal zorgfonds in plaats van het huidige zorgstelsel.

 

Zorgverzekering: kosten en inhoud

De inhoud van de basisverzekering wordt elk jaar door de overheid bepaald. Welke zorg precies vergoed wordt, kan dus ieder jaar verschillen. Maak je kosten voor zorg uit je basisverzekering? Dan betaal je eerst eigen risico. Over (de hoogte van) dit eigen risico s veel politieke discussie. In dit artikel vertellen we er uitgebreid over. Ook over de zorgpremie, het bedrag dat je maandelijks betaalt voor de basis- en eventueel aanvullende verzekering, zijn de meningen verdeeld. Zo zijn er partijen die de zorgpremie willen verlagen of inkomensafhankelijk willen maken. Andere partijen willen niet verlagen, maar wel voorkomen dat de zorgpremie extreem gaat stijgen.


Zorgverzekering: kosten en inhoud

De SP is gestart met een actie voor de invoer van een ‘Nationaal Zorgfonds’. Dit fonds zou het huidige zorgstelsel moeten vervangen. Zorgverzekeraars worden afgeschaft en hun taken worden ondergebracht bij de overheid. Het eigen risico verdwijnt en er komt een breed basispakket voor iedereen, met onder meer fysiotherapie, ggz en tandzorg. Daarnaast mag iedereen zijn eigen arts en ziekenhuis kiezen.

Kritiek op het fonds

Op de invoer van het Nationaal Zorgfonds is de nodige kritiek, vooral als het gaat om de financiële onderbouwing. Zorgeconomen geven aan dat het opheffen van zorgverzekeraars en het afschaffen van het verplicht eigen risico veel kosten met zich meebrengt. Het Centraal Plan Bureau (CPB) berekende eerder dat het afschaffen van het huidige zorgstelsel zo’n zes miljard kost. Onduidelijk is nog hoe deze kosten gecompenseerd zouden worden.

De initiatiefnemers van het Nationaal Zorgfonds leggen de schuld voor de hoge kosten van het huidige zorgstelsel vooral bij de zorgverzekeraars. Maar verschillende economen stellen op hun beurt weer dat zorgverzekeraars hier juist geen oorzaak van zijn. 

Ook minister Schippers (VVD), oud-minister van Volksgezondheid, is erg kritisch over het plan. Zij noemt het Nationaal Zorgfonds ‘een ramp voor het land’. De minister geeft aan dat het plan de juiste financiële onderbouwing mist en dat het bovendien onwaarheden bevat. Zij vreest dat Invoering van het fonds een enorme stijging van de belastingtarieven zou veroorzaken.

Ook buiten de politiek steunen verschillende partijen de invoer van het Nationaal Zorgfonds. Denk bijvoorbeeld aan de FNV, omroep MAX en verschillende zorgverleners. Ook tekenden al meer dan 200.000 burgers een petitie voor invoering van het fonds.

Standpunten politieke partijen 2021 en 2017

Klik hieronder op de naam van een politieke partij om te bekijken wat de belangrijkste standpunten waren voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en in 2017.