Zorgpremies 2014 tot 2.569 euro hoger

Independer Weblog - 31 oktober 2012 - Omdat er zoveel onduidelijkheden zijn over de aanpassingen van de zorgverzekering voor 2014 hebben wij op een rijtje gezet wat dit gaat betekenen. In onderstaande tabel zie je de netto zorgkosten in 2012 en 2014 voor alleenstaande werknemers met een minimumloon, een modaal salaris en een 2x-modaal salaris.Een alleenstaande werknemer met een minimumloon zal in 2014 netto 3,7% (€ 123,-) minder aan zorgkosten betalen. Voor een werknemer met een modaal salaris, stijgen de netto zorgkosten met 312 euro: 5,6%. Een werknemer met een 2x modaal salaris gaat er het meest op achteruit: een stijging van 43% (€ 2.569,-) aan netto zorgkosten.

Netto zorgkosten 2012 bestaan uit

AWBZ via het loon (verrekend van bruto naar netto) ZVW via het loon (werkgeversbijdrage en belasting daarover, ook verrekend van bruto naar netto) Nominale premie Betalingen aan eigen risico Zorgtoeslag

Netto zorgkosten 2014 bestaan uit

AWBZ via het loon (verrekend van bruto naar netto) Inkomensafhankelijke bijdrage (werkgeversbijdrage en belasting daarover, ook verrekend van bruto naar netto) Inkomensafhankelijke premie (verrekend van bruto naar netto) Nominale premie Betalingen aan eigen risico Belastingverlaging van 4,05% in schijf 2 en 3 als compensatie voor afschaffing zorgtoeslag

Netto zorgkosten 2012 en 2014

Aannames berekening

Voor deze berekening zijn een aantal aannames gedaan: 

  • De inkomensafhankelijke premie van 11,1% wordt geheven over het bruto inkomen.
  • Het minimumloon voor 2014 is gelijkgesteld aan dat van 1 januari 2013.
  • De bovengrens AWBZ is berekend op basis van de bovengrens AWBZ 2012 ten opzichte van het modaal inkomen 2012.
  • Voor het eigen risico in 2014 is uitgegaan van de opmerking ‘De drie tredes gelden voor drie even grote inkomensgroepen (en zullen bij invoering grofweg 180-350-595 bedragen).’ uit het Regeerakkoord. We hebben minimumloon, modaal en 2x modaal achtereenvolgend in deze groepen ingedeeld.
  • Vooralsnog is aangenomen dat er nog steeds belasting betaald moet worden over de werkgeversbijdrage (straks inkomensafhankelijke bijdrage geheten).
  • Gemiddelde bestedingen aan eigen risico zijn ingeschat op basis van de begroting VWS van 2013, over 2012.Bruto bedragen zijn verrekend naar netto aan de hand van de desbetreffende belastingschijven. Uitgangspunt was dat er geen sprake was van aftrekposten.
  • De uiteindelijke stijgingen zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.
  • Bij berekening Zvw bedrag voor 2 keer modaal 2012 is de franchise van Euro 50.065 toegepast waardoor netto stijging nog groter is dan eerder aangegeven. (update 1 nov)

Bekijk een overzicht van alle wijzigingen rond de zorgverzekering in 2014.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.