Heb ik recht op zorgtoeslag?

De is zorgtoeslag is in leven geroepen als financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen om de premie van de zorgverzekering te betalen. Het is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming om de zorgpremie betaalbaar te houden.

In 2023 heb je recht op zorgtoeslag, als je als alleenstaande niet meer inkomen hebt dan € 38.520. Ook mag je vermogen niet groter zijn dan € 127.582.

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Of heb je om een andere reden een toeslagpartner? Dan mogen jullie samen niet meer verdienen dan € 48.224 per jaar en mag jullie vermogen niet hoger zijn dan € 161.329 om recht te hebben op zorgtoeslag. Onder vermogen wordt onder andere spaargeld, aandelen of een vakantiehuis in Nederland of het buitenland verstaan.

Verder heb je alleen recht op een zorgtoeslag als:

 • Je 18 jaar of ouder bent. Pas vanaf die leeftijd heb je ook een eigen zorgverzekering.
 • Je een Nederlandse zorgverzekering hebt.
 • Je een Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

"Niet iedereen heeft recht op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van je inkomen. Op de website van de Belastingdienst zie je op hoeveel zorgtoeslag je met jouw inkomen recht hebt."

Zorgtoeslag data: wanneer krijg je zorgtoeslag?

Zorgtoeslag wordt iedere maand op de 20e, 21e of 22e uitbetaald. Het verschilt per maand op welke dag de zorgtoeslag uitbetaling precies is. In dit overzicht zie je de zorgtoeslag data per maand in 2023.

Maand zorgtoeslag Dag uitbetaling
Januari 2023 20 december 2022
Februari 2023 20 januari 2023
Maart 2023 20 februari 2023
April 2023 20 maart 2023
Mei 2023 20 april 2023
Juni 2023 22 mei 2023
Juli 2023 20 juni 2023
Augustus 2023 20 juli 2023
September 2023 21 augustus 2023
Oktober 2023 20 september 2023
November 2023 20 oktober 2023
December 2022 20 november 2023

1 januari: ook een belangrijke datum

Houd 1 januari in de gaten als het op zorgtoeslag aankomt. Dit is vooral van belang wanneer je een hoog eigen (of gedeeld) vermogen hebt. Dit is bijvoorbeeld geld dat je hebt belegd, spaargeld, een schenking of een extra koopwoning. In 2023 mag je vermogen niet hoger zijn dan € 127.582 (€ 120.020 in 2022). Hebben jij en je partner samen een vermogen? Dan mag dit niet hoger zijn dan € 161.329 (€ 151.767 in 2022).

Was je vermogen op 1 januari 2023 hoger dan bovengenoemde bedragen? Dan heb je heel 2023 geen recht gehad op zorgtoeslag. Het kan ook zijn dat je op dit moment zorgtoeslag ontvangt en dat jouw of jullie vermogen volgend jaar met zekerheid omhoog gaat. Zorg er dan voor dat je dit geld voor 1 januari 2024 investeert of dat je dit bedrag op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst. Doe je dit niet? Dan moet je alle zorgtoeslag van 2023 weer terugbetalen. 

Wat is het toetsingsinkomen?

Voor je inkomen kijkt de Belastingdienst naar het toetsingsinkomen. Maar wat is dat eigenlijk?

Je toetsingsinkomen is het totale inkomen over een heel jaar voor de Belastingdienst min eventuele aftrekposten.

De meest voorkomende aftrekposten zijn:

 • Hypotheekrente
 • Kosten voor de financiering van je eerste woning
 • Boeterente bij het oversluiten van een hypotheek
 • Alimentatie
 • Studiekosten
 • Reiskosten woon-werkverkeer

Aftrekposten verminderen je inkomsten voor de Belastingdienst. Zo kan je met een hoog salaris soms toch een jaar recht hebben op zorgtoeslag. Elk jaar kan je nog tot 1 september met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen over het jaar ervoor. 

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dat gaat niet automatisch en ook je zorgverzekeraar doet dat niet voor je.

Doorloop de volgende stappen voor het aanvragen van de toeslag:

 • Lees de voorwaarden.
 • Bereid je aanvraag voor: zorg dat je jouw inkomensgegevens bij de hand hebt.
 • Log in op 'Mijn Toeslagen' van de Belastingdienst.
 • Klik bij 'Zorgtoeslag' op 'Aanvragen'.
 • Vul de vragen in. Sommige hiervan zijn al automatisch ingevuld door de Belastingdienst.
 • Verzend de aanvraag.
 • Je krijgt een bevestiging. Meestal zie je hier ook al hoeveel toeslag je krijgt.

Let op: zorgtoeslag achteraf aanvragen kan tot 1 september

Achteraf zorgtoeslag aanvragen is ook mogelijk. Zo kun je zorgtoeslag voor 2022 aanvragen tot 1 september 2023.

Heb je uitstel aangevraagd voor de aangifte inkomstenbelasting? Dan heb je vaak iets langer om zorgtoeslag aan te vragen voor het voorgaande jaar.

Zorgtoeslag aanvragen

Geef exact inkomen op bij de Belastingdienst

Bij het aanvragen van zorgtoeslag vraagt de Belastingdienst om je jaarinkomen. Het is belangrijk dat je dit zo exact mogelijk opgeeft. Als aan het einde van het jaar blijkt dat je meer hebt verdiend dan opgegeven, moet je de teveel ontvangen zorgtoeslag terugbetalen. 

Andersom geldt gelukkig ook dat als je minder verdient en meer zorgtoeslag had moeten krijgen, je dit alsnog ontvangt. Maar het is dus belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden.

Wanneer moet je zorgtoeslag stopzetten?

Verandert er iets aan je financiële situatie? Geef dit dan door aan de Belastingdienst. Doe dit het liefst binnen 4 weken. Dit zijn vooral veranderingen in je inkomen of vermogen. Maar ook wanneer je gaat samenwonen kan het recht op zorgtoeslag komen te vervallen.

 • Je inkomen wordt te hoog: wanneer je boven een bepaalde inkomensgrens zit, heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Geef je gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst. Het teveel aan zorgtoeslag dat je hebt ontvangen, moet je terugbetalen. 
 • Je vermogen is te hoog: als je vermogen op 1 januari van dit jaar te hoog was, moet je dit doorgeven aan de Belastingdienst. Je recht op zorgtoeslag vervalt. Als je vermogen pas hoger was na 1 januari, heb je nog recht op zorgtoeslag. Ga ook in november dit jaar na hoe hoog je vermogen volgend jaar zal uitpakken en geef het op tijd door als dit te hoog wordt. Je vermogen mag op 1 januari 2022 niet hoger zijn dan € 127.582. Als jij en je partner toeslagpartners zijn, mag jullie gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 161.329.
 • Je gaat samenwonen met iemand die ook zorgtoeslag ontvangt: je hoeft niets te doen. De Belastingdienst controleert of je met deze verandering ook toeslagpartners wordt van elkaar. Is dit het geval? Dan wordt de zorgtoeslag bij een van jullie stopgezet al je samen meer verdient of bezit dan het maximaal toegestane bedrag.
 • Je hebt geen zorgverzekering meer: wie in Nederland geen zorgverzekering heeft afgesloten, heeft ook geen recht op zorgtoeslag. Dit is bijvoorbeeld het geval als je naar het buitenland verhuist. Ook als je militair wordt of in de gevangenis terechtkomt stopt je zorgverzekering. Je hoeft in deze situaties niet zelf de zorgtoeslag stop te zetten.

Als iemand overlijdt, is het niet nodig om de zorgtoeslag van die persoon stop te zetten. De Belastingdienst informeert de nabestaanden hier na enige tijd zelf over.

Zorgtoeslag stopzetten

Je zorgtoeslag stopzetten doe je via 'Mijn Toeslagen' op de website van de Belastingdienst. Doorloop de volgende stappen:

 • ​Log in op Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.
 • Klik onder 'Wijziging doorgeven' op 'Toeslag stoppen'.
 • Kies: 'Ik wil mijn toeslag stopzetten'.
 • Vul de datum in vanaf wanneer je de zorgtoeslag wilt laten stoppen.
 • Kies vervolgens voor 'Zorgtoeslag'.
 • Beantwoord de vragen.

Als je deze stappen hebt doorlopen, stopt de Belastingdienst je zorgtoeslag. Meestal gaat dit direct de volgende maand in. Heb je een aantal maanden te veel zorgtoeslag ontvangen? Dan moet je dit terugbetalen. Hierover krijg je een brief van de Belastingdienst, dus hier hoef je niet zelf achteraan te gaan. Het kan wel slim zijn om alvast wat geld opzij te zetten.

Het is niet altijd nodig om je zorgtoeslag stop te zetten. Beter is om wijzigingen op tijd door te geven aan de Belastingdienst. Als later blijkt dat je de zorgtoeslag onterecht hebt stopgezet, dan kan de Belastingdienst dit niet voor je nakijken. Hierdoor loop je misschien zorgtoeslag mis waar je wel recht op had.

Zorgtoeslag wijzigen

Verandert je inkomen of dat van je toeslagpartner? Dan moet je je zorgtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst. Er zijn verschillende redenen waarom je toetsingsinkomen kan veranderen: 

 • ​de hoogte van je hypotheek (en dus de hoeveelheid rente) verandert. 
 • je hebt meer of minder specifieke zorgkosten die je opgeeft bij je belastingaangifte. 
 • je hebt meer of minder aftrekposten die je opgeeft bij je belastingaangifte.  
 • Je gaat samenwonen.

Klik hier voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst. 


Zorgtoeslag aanvragen 18 jaar

Word je binnenkort 18 jaar of ben je net 18 jaar geworden? Dan mag en moet je opeens vanalles. Bijvoorbeeld een zorgverzekering afsluiten. Dit is namelijk verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het is slim om dit vlak voor je 18e verjaardag aan te vragen, want het duurt 8 weken om de aanvraag te verwerken. Deze aanvraag doe je bij de Belastingdienst. De eerst zorgtoeslag ontvang je daarna binnen 20 dagen.

Ben je te laat met het aanvragen van je zorgtoeslag? Dan kan het zijn dat je het recht verliest op je zorgtoeslag van dat jaar. Je kunt wel proberen om met terugwerkende kracht je zorgtoeslag te ontvangen. Vraag dit voor 1 september aan bij de Belastingdienst om de toeslag waar je recht op hebt vanuit het jaar ervoor terug te krijgen. Als alles rond is, ontvang je elke maand rond de 20e je zorgtoeslag. Dus stel dat je op 13 oktober 18 jaar wordt, dan heb je recht op zorgtoeslag vanaf 1 november.

Regel ook de zorgverzekering op tijd. Dit kan heel makkelijk en snel via Independer. Na het invullen van je gegevens, staat de beste keuze voor jou bovenaan. Als je eruit bent, kun je ook meteen je zorgverzekering afsluiten. Je krijgt er zelf en gratis Tandongevallen-verzekering bij.

Zorgverzekering vergelijken

Zorgtoeslag inkomensgrens

De zorgtoeslag is in leven geroepen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen in het betalen van de zorgpremie. Daarom zit er een inkomensgrens aan de zorgtoeslag vast. Verdien je meer? Dan heb je geen recht op zorgtoeslag. Als je een toeslagpartner hebt, dan telt ook het inkomen van je partner mee. Zie onderstaand overzicht voor de grens zorgtoeslag van 2023 en de afgelopen jaren:

Maximaal inkomen zorgtoeslag per jaar

Jaar Maximaal inkomen zonder toeslagpartner Maximaal inkomen samen met toeslagpartner
2023 € 38.520 € 48.224
2022 € 31.998 € 40.944
2021 € 31.138 € 39.979
2020 € 30.481 € 38.945
2019 € 29.562 € 37.885

Zorgtoeslag terugwerkende kracht

Ben je vergeten zorgtoeslag aan te vragen? Of wist je niet zeker of je er recht op had? Dan is het mogelijk zorgtoeslag achteraf aan te vragen. Dat kan tot 1 september in het volgende jaar. Zorgtoeslag over 2022 is dus met terugwerkende kracht aan te vragen tot september 2023. Dit doe je via de website van de Belastingdienst. Ook hiervoor moet je aan de voorwaarden van de zorgtoeslag voldoen. Let goed op dat je bij de aanvraag het juiste jaar selecteert.

Zorgtoeslag terugbetalen

Heb je meer zorgtoeslag gekregen dan je recht op hebt? Dan probeert de Belastingdienst dit eerst te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Ze houden dan dus (een deel van) de zorgtoeslag in dat je nog moet krijgen. Gaat dat niet? Dan krijg je een acceptgiro. Je moet dan binnen zes weken het bedrag betalen dat je te veel hebt gekregen. Betaal je te laat? Dan komt er rente bij. 

Heb je niet genoeg geld om terug te betalen? Dan kun je een betalingsregeling treffen. Je zorgtoeslag terugbetalen doe je dan binnen maximaal 24 maanden. Elke maand betaal je een deel van de toeslag terug, totdat het hele bedrag is terugbetaald. Je kunt er ook voor kiezen het maandbedrag te verhogen, zodat je eerder klaar bent met terugbetalen.

Voorbeeld 1:

Over 2023 moet je € 720 zorgtoeslag terugbetalen. Je betaalt dan elke maand € 30 (24 maanden x € 30= € 720).

Voorbeeld 2:

Na verloop van tijd je maandbedrag verhogen om eerder klaar te zijn?

Stel je kiest ervoor om de eerste 6 maanden € 60 per maand te betalen in plaats van de verplichte € 30. Je hebt dan na 6 maanden € 360 terugbetaald (6 maanden x € 60 = € 360). Er blijft nog € 360 over die u moet terugbetalen (€ 720 - € 360 = € 360). Hier doe je dan nog 12 maanden over (12 maanden x € 30 = € 360).

Na 18 maanden bent je in dit geval klaar met terugbetalen (6 maanden + 12 maanden = 18 maanden).

Hoe werkt zorgtoeslag in het buitenland?

Woon je in het buitenland? Dan kun je alleen zorgtoeslag ontvangen als je werk, een uitkering of een pensioen in Nederland hebt. In dat geval ben je namelijk ook verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. De voorwaarden waar je aan moet voldoen om zorgtoeslag te krijgen terwijl je in het buitenland woont, vind je op de website van de Belastingdienst.

Regel je zorgverzekering bij Independer

 • ​Gratis Tandongevallen-verzekering
 • Nr. 1 zorgvergelijker van Nederland
 • Grootste aanbod, laagste prijs