De basisverzekering in 2023

De basisverzekering is ook in 2023 het belangrijkste, en verplichte, deel van je zorgverzekering. De meeste zorg wordt door de basisverzekering vergoed. Denk aan een bezoek aan de huisarts, medicijnen, ambulancevervoer en een operatie in het ziekenhuis. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, kun je je aanvullend verzekeren . Dat geldt voor bijvoorbeeld fysiotherapie (bij niet-chronische aandoeningen), alternatieve geneeswijzen en huidtherapie.

Verschillende soorten basisverzekeringen

De inhoud van de basisverzekering is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Die wordt namelijk door de overheid bepaald. Maar het kan wel verschillen bij hoeveel zorgverleners je alle kosten vergoed krijgt. Je kunt kiezen uit een restitutiepolis (volledige vrije zorgkeuze), combinatiepolis of naturapolis (ruime zorgkeuze) of een naturaverzekering budget (beperkte zorgkeuze).

Vergoedingen basisverzekering 2023

De premie van de basisverzekering gaat in 2023 omhoog. Maar de inhoud van het pakket blijft wel nagenoeg gelijk. Er zijn een paar kleine wijzigingen in 2023 die je verderop op deze pagina vindt.

Lees alles over de basisverzekering

1. Zorgpremie 2023 stijgt met 127 euro per jaar

Benieuwd naar de zorgpremie van 2023? Uit stukken die op Prinsjesdag officieel bekend zijn gemaakt, blijkt dat we ongeveer 10,60 euro per maand meer gaan betalen . De rekenpremie, een belangrijke richtlijn voor zorgverzekeraars, stijgt van 127 euro naar 137,60 euro per maand. Dat komt neer op een jaarbedrag van 1.651 euro.

De premiestijging heeft een aantal oorzaken:

  • Door vergrijzing gebruiken meer mensen zorg.
  • De lonen in de zorg stijgen.
  • De algehele inflatie.
  • Extra kosten vanwege corona.

Overzicht zorgpremies 2023

Inmiddels hebben verzekeraars de nieuwe zorgpremie bekendgemaakt. Bij de grote verzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis wordt de zorgverzekering een stuk duurder. En ook bij kleinere verzekeraars gaat de premie omhoog. Bekijk het volledige premieoverzicht.

Ontwikkeling zorgpremie vanaf 2017

Bekijk in onderstaande tabel de ontwikkeling van de zorgpremie de afgelopen jaren. Dit gaat om de nominale premie: de verwachte premie die het kabinet bekendmaakt op Prinsjesdag.

Jaartal Nominale premie
2017 1.241
2018 1.371
2019 1.432
2020 1.421
2021 1.473
2022 1.522
2023 1.649

2. Collectiviteitskorting op de basisverzekering verdwijnt

De afgelopen jaren is de korting voor de collectieve zorgverzekering steeds verlaagd. Op dit moment mogen verzekeraars voor de basisverzekering nog maximaal 5 procent korting geven. In 2023 verdwijnt de korting helemaal.

Een collectieve zorgverzekering kun je afsluiten via bijvoorbeeld je werk. Het idee is dat de verzekeraar je dan korting geeft, omdat in een keer een hele groep zich daar aanmeldt. Maar om dat te betalen, verhoogt de zorgverzekeraar eerst de premie. Ook was het idee dat de groepskorting tot minder zorgkosten zou leiden. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet is gelukt. Daarom wordt de korting per 1 januari 2023 nu afgeschaft. In 2020 was de maximale korting al verlaagd naar 5%. Dat jaar is ook besloten om de korting per 2023 helemaal af te schaffen. Dit heeft grote gevolgen voor mensen met een collectieve zorgverzekering bij CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis.

Goed om te weten: collectieve zorgverzekeringen mogen nog wel blijven bestaan. En op een aanvullende verzekering kan een verzekeraar nog steeds collecitiviteitskorting geven. 

Collectiviteitskorting verdwijnt: wat betekent dit voor je portemonnee?

3. Meer zorgtoeslag in 2023

Omdat de zorgpremie stijgt, gaat ook de zorgtoeslag omhoog. Dat gaat om een bedrag van 412 euro, 34 euro per maand. Of je recht hebt op zorgtoeslag, hangt af van je inkomen. Wat precies de grens is voor 2023, wordt later dit jaar bekend.

Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Voor het ontvangen van zorgtoeslag gelden een paar regels:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning (geldt ook voor je partner).
  • Je inkomen en vermogen vallen onder een bepaalde grens.

Lees alles over zorgtoeslag

4. Eigen risico in 2023 blijft 385 euro

Het eigen risico is al sinds 2016 niet meer gestegen en staat op 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf betaalt. Dat geldt alleen voor bepaalde zorg uit de basisverzekering .

Ook in 2023 verandert en niets aan het eigen risico. In het regeerakkoord is zelfs afgesproken om het eigen risico tot en met 2025 op 385 euro te houden.

Lees alles over het eigen risico

5. Anticonceptie beter toegankelijk

Voor vrouwen tot 21 jaar wordt anticonceptie vergoed vanuit de basisverzekering. Tussen je 18de en 21ste vallen de kosten wel onder het eigen risico. Ook betaal je soms een eigen bijdrage. Na je 21ste heb je een aanvullende verzekering nodig om anticonceptie vergoed te krijgen.

Het kabinet is van plan om anticonceptie gratis en makkelijker toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen. Dit is opgenomen in het regeerakkoord 2021-2025. Het is nog even afwachten wat dit concreet betekent.

6. NIPT-test gratis per 1 april 2023

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT-test gratis. Met deze test, een bloedonderzoek, wordt bij zwangere vrouwen ontdekt of het kindje bijvoorbeeld het edwards-, patau- of downsyndroom ontwikkelt. Nu vergoedt je zorgverzekering deze test alleen bij een medische indicatie. En anders betaal je 175 euro. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de NIPT-test wel.

Lees meer over de NIPT-test

Belangrijke data voor je zorgverzekering 2023

20 september 2022: Prinsjesdag 2022, de dag dat het kabinet de Miljoenennota presenteert en de belangrijkste plannen voor de zorgverzekering 2023 bekendmaakt. We weten dan onder meer de nominale zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van de basisverzekering.

27 september 2022: DSW heeft als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor 2023 bekendgemaakt: een stijging van bijna tien euro per maand.

13 november 2022: Verzekeraars hebben tot en met 12 november om hun nieuwe zorgpremies bekend te maken. Vanaf 13 november kun je dan zorgverzekeringen vergelijken voor 2023.

31 december 2022: Dit is de laatste dag waarop je kunt overstappen voor 2023 en waarbij je oude zorgverzekering wordt opgezegd door de nieuwe verzekeraar.

31 januari 2023: Heb je uiterlijk 31 december 2022 je oude zorgverzekering opgezegd? Dan is dit de laatste dag waarop je een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten voor 2023. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.