Wat valt er wel en niet onder het eigen risico bij zwangerschap?

Valt onder het eigen risico Valt niet onder het eigen risico
Bloedonderzoek Kraamzorg (je betaalt wel een eigen bijdrage)
Ambulance om naar het ziekenhuis te komen Echo’s voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog
Medische nazorg na een bevalling (door gynaecoloog) Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties
Gynaecologische hulp Verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige
Vruchtwaterpunctie en vlokkentest Medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog
NIPT-test: eigen bijdrage in 2021 van 175 euro Gebruik van de verloskamer
Geneesmiddelen Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis
Hulp bij zwanger worden Combinatietest voor vrouwen vanaf 36 jaar (tot 1 april 2014)
IVF-, KI-, ICSI- of IUI-behandelingen 20-wekenecho
Curettage na een miskraam

Welke kosten kun je aanvullend verzekeren?

Er zijn ook kosten die je vergoed kunt krijgen als je een aanvullende verzekering afsluit. De volgende kosten worden in dat geval vergoed:

Wat je aanvullend kunt verzekeren Wat zijn de kosten? Meer informatie
Eigen bijdrage voor kraamzorg € 4,60 per uur voor kraamzorg bij je thuis Vergoeding kraamzorg
Eigen bijdrage voor kraamzorg in het ziekenhuis € 16,50 per dag Vergoeding kraamzorg
Eigen bijdrage voor bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak Gemiddeld € 365
Zwangerschapscursussen Verschilt per verzekeraar. Kijk in het overzicht van zwangerschapscursussen wat dit voor jou betekent Vergoeding zwangerschapscursussen
Verlengde kraamzorg Dit verschilt per situatie en zorgverzekeraar. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.
Kraampakket € 20 - € 50 Vergoeding kraampakket
Lactatiekundige hulp Wisselt per verzekeraar. Kijk in het overzicht van vergoedingen voor lactatiekundige hulp wat het voor jou betekent Vergoeding voor lactatiekundige hulp
Bekkenfysiotherapie Eerste 9 behandelingen bij incontinentie worden vergoed, ook met een basisverzekering. Bekijk hiervoor het overzicht van de vergoedingen van bekkenfysiotherapie. Vergoeding van bekkenfysiotherapie

Eigen risico verloskundige zorg

Verloskundige verrichtingen uitgevoerd door een verloskundige vallen niet onder het eigen risico. De verrichtingen van een gynaecoloog vallen hier wel onder. Voert de gynaecoloog verloskundige verrichtingen uit? Dan vergoedt je basisverzekering dit.

Fout verrekenen eigen risico

Het kan gebeuren dat een zorgverzekeraar een fout maakt en toch het eigen risico in rekening brengt. Als je dus een rekening krijg, neem dan contact met hen op. In de meeste gevallen wordt de fout meteen hersteld.