Wat is holistisch energetische therapie?

Bij holistische energetische therapie staat de mens als geheel centraal. Lichaam, geest en ziel staan met elkaar in verbinding. Als je klachten hebt op het ene onderdeel, kan dat gevolgen hebben op het andere onderdeel. De therapeut ziet de samenhang van de klachten door gebruik te maken van reading en healing op energetisch niveau. Op die manier kan de therapeut de blokkades in het lichaam vinden en ze weghalen. Daardoor kunnen de klachten afnemen of verdwijnen.

Vergoeding holistisch energetische therapie vanuit je zorgverzekering

Holistisch energetische therapie kan je vergoed krijgen met een aanvullende verzekering. De therapeut moet aangesloten zijn bij Het Verbond Van Energetische Therapeuten (VVET) om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Het is mogelijk om de therapie gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen. Je eigen risico is hier niet van toepassing, omdat je betaalt voor een aanvullende verzekering. Bekijk in onze contracteringstool of jouw zorgverzekeraar de kosten voor holistische energetische therapie vergoedt. Deze vind je onder ‘alternatief genezers’.