Mantelzorg vergoeding 2023

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol. Ze zorgen voor familieleden of vrienden die zorg nodig hebben. Ben je een mantelzorger? Of maak je gebruik van mantelzorg? Er zijn meerdere zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg bieden vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoedingen lopen erg uiteen. Sommige verzekeraars vergoeden een vast bedrag, andere vergoeden weer een bepaald aantal dagen.

Bas Knopperts, Expert zorgverzekeringen
Bijgewerkt: 03 januari 2023
Gebruik gegevens van
Geboortedatum
15-01-1981
Postcode
1222 TE
Het lijkt erop dat je in België of Duitsland woont.
Mocht dat niet het geval zijn, pas dan je postcode aan.
Geslacht
Gezinsleden meeverzekeren?
Ben je student?
Gratis tandongevallen-verzekering

In het kort

 • Zorgbehandelingen zoals psychologische hulp en ergotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Benodigde zorg gericht op vervangende mantelzorg wordt vaak vergoed vanuit een aanvullende verzekering. 
 • Zorgverzekeraars kunnen voorwaarden stellen aan de vergoeding van kosten rondom mantelzorg.
 • Mantelzorger zijn is vrijwillig en onbetaald. 

Vergoeding mantelzorg basisverzekering

Verzekeraars vergoeden zorg en hulp bij mantelzorg. Sommige zorgbehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, zoals psychologische hulp en ergotherapie. Andere benodigde zorg, zoals een bezoek aan de huisarts en hulp van de wijkverpleegkundige vallen ook in het basispakket. Vergoedingen gericht op vervangende mantelzorg worden meestal vanuit de aanvullende verzekering vergoed. 

Eigen risico

Het eigen risico betaal je wanneer je gebruik maakt van zorg vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor 2023 bedraagt 385 euro. Dit bedrag is te verhogen met vrijwillig eigen risico. Maak je gebruik van behandelingen uit het basispakket, controleer dan altijd of er sprake is van eigen risico.

Tip: controleer altijd bij je zorgverzekeraar of je recht hebt op een vergoeding. Ook is het belangrijk om te vragen welke voorwaarden er precies gelden en bij welke zorgverleners je terecht kunt. 

Vergoeding aanvullende verzekering

Mantelzorger zijn is over het algemeen vrijwillig en daardoor onbetaald. Toch zijn er mogelijkheden voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld vervangende mantelzorg (respijt), een mantelmakelaar of mantelzorgcursussen. Zo kan de hulpverlener ondersteuning krijgen bij regeltaken.

Zorgverzekeraars stellen soms aanvullende voorwaarden aan de vergoeding van kosten rondom mantelzorg. Zo moet je bij sommige verzekeraars eerst toestemming vragen voor vervangende mantelzorg. En soms worden er eisen gesteld aan de stichting waar je de zorg regelt.

Goed om te weten: het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Alle vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg verlenen is vaak best zwaar. Het voor mantelzorgers daarom fijn als ze af en toe een dagje tijd hebben voor ontspanning. Maar vervangende zorg kan ook nodig zijn als de mantelzorger ziek is of met vakantie wil. In dit geval is respijtzorg een goede oplossing. Een professional of vrijwilliger kan dan tijdelijk de zorg overnemen, zodat je wat meer tijd voor jezelf hebt.

Goed om te weten: je kunt uit meerdere organisaties kiezen voor respijtzorg. Eerder was dat alleen Handen in Huis.

Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken om de mantelzorger te ontlasten. 

Er zijn mogelijkheden voor een vergoeding van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico. Houd wel rekening met mogelijke voorwaarden die verzekeraars stellen. 

Als mantelzorger kun je begeleiding en advies vragen van een ergotherapeut. Bijvoorbeeld bij het verdelen van taken of het inzetten van hulpmiddelen. 

Benieuwd naar de vergoeding per zorgverzekeraar?

De patiëntenvereniging MantelzorgNL komt op voor de belangen van mantelzorgers. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor voorlichting en themabijeenkomsten. De basisverzekering vergoedt een lidmaatschap niet. Sommige aanvullende verzekering dekken wel (een deel) van de kosten.

Benieuwd naar de vergoeding per zorgverzekeraar?


Veel mantelzorgers hebben behoefte aan hulp van een coach of psycholoog. Gelukkig wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Er gelden wel verschillende voorwaarden. Neem contact op met je huisarts om deze zorg te regelen. Meer weten? 


In een hospice worden ongeneeslijk zieken verzorgd in de laatste fase van hun leven. Dierbaren kunnen er terecht voor steun. Het verblijf in een hospice wordt altijd vergoed. Maar het verschilt per geval op welke manier: soms vanuit de zorgverzekering, soms vanuit de Wlz. 

Benieuwd naar meer informatie? 


Ben je mantelzorger en heb je door alle zorgen last van verschillende klachten, zoals angst, piekeren en slapeloosheid? Dan kan een training of cursus in mindfulness helpen. Meer weten? 

Een zorghotel biedt verpleegkundige zorg na een behandeling in het ziekenhuis. De kosten voor een zorghotel vergoedt je zorgverzekering alleen in sommige gevallen. 

Benieuwd naar de vergoeding per zorgverzekeraar? 

Moet je een bezoek brengen aan het ziekenhuis? Dan vergoedt je zorgverzekeraar mogelijk (een deel) van de reis- en verblijfkosten. De basisverzekering vergoedt deze kosten niet, maar er zijn wel verschillende aanvullende verzekeringen die dit doen.

Benieuwd naar de vergoeding per zorgverzekeraar?

Bekijk het overzicht vergoeding ziekenhuisbezoek

Voor andere soorten reiskosten voor mantelzorgers zijn er geen vergoedingen op landelijk niveau. Wel zijn er verschillende gemeenten die mantelzorgers tegemoetkomen voor gemaakte reiskosten. In dit overzicht zie je welke vergoedingen deze gemeenten aanbieden.

Hulp in huis regel je via je gemeente. De huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je betaalt een vaste bijdrage van €19 per maand.

Je zorgverzekering vergoedt sommige hulpmiddelen of aanpassingen. Zoals wek- en waarschuwingsapparatuur en apparatuur om bijvoorbeeld de lichten, ramen en deuren te bedienen. Check bij je zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn. 

Wil je vanwege de zorg voor je naaste je huis aanpassen? Bijvoorbeeld door het plaatsen van een traplift of een verhoogd toilet? Dan kun je een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Vraag na of jouw zorgsituatie in aanmerking komt voor een vergoeding. 

Wat kost mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaald, maar er komen veel kosten bij kijken. Gelukkig zijn er vanuit de aanvullende verzekering vergoedingen te krijgen. In onderstaand vergoedingsoverzicht zie je bij welke verzekeraars je terecht kan voor een vergoeding voor mantelzorgen.

Veelgestelde vragen over mantelzorg

Een mantelzorger krijgt geen vast bedrag per maand. Meestal ben je onbetaald mantelzorger. Soms krijgen mantelzorgers wel een vergoeding. Dit komt dan vaak uit het persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een budget voor mensen die specifieke zorg nodig hebben door bijvoorbeeld een handicap. Het pgb vraag je aan bij jouw gemeente, je zorgverzekeraar of het zorgkantoor in jouw regio.

Als mantelzorger heb je soms recht op andere vergoedingen, naast de vergoeding van de zorgverzekering. Zo kun je een deel van de kosten die je extra maakt dekken. Zorg je thuis voor je kind dat intensieve zorg nodig heeft? Dan kun je bijvoorbeeld extra kinderbijslag krijgen. Daarnaast kan degene die je verzorgt een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf hulp kan inkopen. Dit bedrag mag ook gebruikt worden om jou als mantelzorger te betalen. Meer informatie hierover vind je op de website Regelhulp.nl.

Bij elke gemeente kun je een mantelzorgcompliment aanvragen. Gemeenten laten graag hun waardering blijken voor mantelzorgers. Als mantelzorger lever je immers een belangrijke bijdrage aan de zorg voor een van je naasten. Gemeenten ontvangen budget voor het regelen van een mantelzorgcompliment. Dit compliment is jaarlijks aan te vragen en wordt per gemeente anders ingevuld. Het compliment bestaat uit bijvoorbeeld een geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst voor mantelzorgers.

Sta je op een wachtlijst? Je verzekeraar kan je helpen om de gewenste zorg eerder te krijgen. Deze service is gratis. Neem telefonisch of digitaal contact op met je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling aan te vragen. 

a.s.r.

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Extra
100%, max. € 900,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 26,75
Extra
100%, max. € 900,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 26,75
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 11,75
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 11,75
Uitgebreid
100%, max. € 1.800,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 44,5
Uitgebreid
100%, max. € 1.800,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 44,5

Aevitae (EUCARE)

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Young
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,75
Basic Pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,31
Bril abonnement
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,95
Extra Pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 26,39
Plus Pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,82
Prettig
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,68

Anderzorg

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Buitenland & Tandongeval
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,94
Geen samenwerking
Extra
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,95
Geen samenwerking
Flex
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,75
Geen samenwerking
Fysiotherapie
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,5
Geen samenwerking

CZ

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
50 Plus
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 16,95
Basis
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 8,1
Gezinnen
100%, max. 14 dagen p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 59
Jongeren
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 20,15
Plus
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 22,75
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,95
Top
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 43,25

CZdirect

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25
Aanvullend 2
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,5
Aanvullend 3
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,25
Aanvullend 4
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 10,5
Aanvullend 5
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,35

De Friesland

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Budget
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,95
Geen samenwerking
AV Doorstap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 10,75
Geen samenwerking
AV Extra
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,95
Geen samenwerking
AV Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,95
Geen samenwerking
AV Opstap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,25
Geen samenwerking
AV Optimaal
100%, max. 21 dagen p.jr.(na toestemming)
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 54,75
Geen samenwerking
AV Standaard
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,5
Geen samenwerking

Ditzo

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Buitenland
100% na ongeval, via Handen in Huis
Direct acceptatie
Vanaf € 1,5
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,75
ZorgBasis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,5
ZorgBeter
100%, max. 4 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 11,95
ZorgBewust
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,95

DSW Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Compact
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,75
Geen samenwerking
AV Standaard
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,5
Geen samenwerking
AV Student (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Student (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Top
100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 43
Geen samenwerking

FBTO

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Module Gezichtszorg & Orthodontie
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,25
Module Spieren & Gewrichten 200
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95
Module Spieren & Gewrichten 350
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 9,95
Module Zorg & Herstel
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25
Module Zorg in het Buitenland Europa
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25
Module Zorg in het Buitenland Wereld
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,75

HEMA

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,5
Geen samenwerking
Aanvullend 2
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,5
Geen samenwerking
Aanvullend 3
Geen dekking
Voor elke verzekerde die een Aanvullend 3 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie.
Vanaf € 32,5
Geen samenwerking

Interpolis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
MeerZeker
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 17,06
Geen samenwerking
ZonderMeer
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,18
Geen samenwerking
ZonderZorgen
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 34,06
Geen samenwerking
ZorgCompact Plus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 9,95
Geen samenwerking

inTwente Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Compact
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,75
Geen samenwerking
AV Standaard
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,5
Geen samenwerking
AV Student (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Student (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Top
100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 43
Geen samenwerking

IZA Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Classic Comfort
100%, max. 20 dagen p.jr.
Voor Classic Comfort geldt een wachttijd van 12 maanden voor gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen
Vanaf € 61,5
Geen samenwerking
Extra Zorg 1
100%, max. 5 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 19,25
Geen samenwerking
Extra Zorg 2
100%, max. 10 dagen p.jr.
Voor IZA Extra Zorg 2 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 42,25
Geen samenwerking
Extra Zorg 3
100%, max. 20 dagen p.jr.
Voor IZA Extra Zorg 3 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 52
Geen samenwerking
Extra Zorg Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7
Geen samenwerking

Jaaah

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Jaaah best
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,95
Jaaah beter
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,95
Jaaah op reis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,55

Just

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Just Live
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3

Menzis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16
Geen samenwerking
Extra Aanvullend
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 28,78
Geen samenwerking
ExtraVerzorgd 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,8
Geen samenwerking
ExtraVerzorgd 2
100%, max. € 2.325 p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 22,5
Geen samenwerking
ExtraVerzorgd 3
100%, max. € 2.325 p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 43,5
Geen samenwerking
JongerenVerzorgd
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 19,46
Geen samenwerking
SamenGezond
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 0
Geen samenwerking

Nationale-Nederlanden

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Compleet
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 47
Geen samenwerking
Extra
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 27,75
Geen samenwerking
Jij & Gemak
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 27,85
Geen samenwerking
Jij & Jonge kinderen
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 40,95
Geen samenwerking
Jij & Pubers
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 48,95
Geen samenwerking
Jij & Vitaal
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 39,95
Geen samenwerking
Start
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 14,15
Geen samenwerking
Zorg Basis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,4
Geen samenwerking
Zorg Zeker
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,6
Geen samenwerking
Zorg Zeker & Tand
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,95
Geen samenwerking
Zorg Zeker Plus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,25
Geen samenwerking

OHRA

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 13,55
Geen samenwerking
Compact
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,25
Geen samenwerking
Extra Aanvullend
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 25,25
Geen samenwerking
Sterk
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,99
Geen samenwerking
Uitgebreid
100%, max. 14 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 49,5
Geen samenwerking
Zorgverzekerd op Reis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,95
Geen samenwerking

ONVZ

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
OntzorgPlus
2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening
Direct acceptatie
Vanaf € 4,5
Vrije Keuze Benfit
100%, max. € 800,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 22,75
Vrije Keuze Optifit
100%, max. € 1.200,- p.jr.
Medische acceptatie
Vanaf € 47,75
Vrije Keuze Startfit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,95
Vrije Keuze Topfit
100%, max. € 2.000,- p.jr.
Medische acceptatie
Vanaf € 72,75
Wereldfit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,75

Pro Life

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Extra Largepolis
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 144 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 600,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 74,25
Geen samenwerking
Largepolis
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 42,75
Geen samenwerking
Mediumpolis
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 20,5
Geen samenwerking
Smallpolis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,95
Geen samenwerking

Salland zorgverzekeringen

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Extra
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 9
Plus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,5
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,85
Top
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 40,95

Stad Holland Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Compact AV
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,75
Geen samenwerking
Extra Uitgebreide AV
100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 62,75
Geen samenwerking
Jongeren AV
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 12
Geen samenwerking
Standaard AV
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,5
Geen samenwerking
Uitgebreide AV
100%, max. € 17,50 per uur, max. 80 uur p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 45,25
Geen samenwerking

Studenten Goed Verzekerd

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 17,21
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 38,25
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 144 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 600,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 58,5
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,69

UnitedConsumers (VGZ)

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
UC ZorgBasis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5
Geen samenwerking
UC ZorgCombi
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,5
Geen samenwerking
UC ZorgStart
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,5
Geen samenwerking
ZorgBasis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5
Geen samenwerking
ZorgZeker 1 (incl. Tand Ongevallen)
100%, max. 5 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 8,73
Geen samenwerking
ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen)
100%, max. 5 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 30,63
Geen samenwerking
ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen)
100%, max. 10 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 49,81
Geen samenwerking

Univé

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend Best
100%, max. 15 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 41
Geen samenwerking
Aanvullend Beter
100%, max. 10 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 28
Geen samenwerking
Aanvullend Goed
100%, max. 5 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 11
Geen samenwerking
Zorg Budget pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4
Geen samenwerking
Zorg Budget Plus pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15
Geen samenwerking

VGZ

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
VGZ Aanvullend Best
100%, max. 15 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 43,15
VGZ Aanvullend Beter
100%, max. 10 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 25,2
VGZ Aanvullend Goed
100%, max. 5 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 12,35
VGZ Aanvullend Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95

VGZbewuzt

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
bewuzt actief
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,5
bewuzt fit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5
bewuzt gezond
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,5

VinkVink

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Buitenland & Tandongeval
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,94
Geen samenwerking
Bundel
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,75
Geen samenwerking

VvAA zorgverzekering

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
ontzorgplus
2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening
Direct acceptatie
Vanaf € 4,5
Geen samenwerking
Optimaal
100%, max. € 1.200,- p.jr.
Medische acceptatie
Vanaf € 47,75
Geen samenwerking
Plus
100%, max. € 800,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 22,75
Geen samenwerking
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,95
Geen samenwerking
Student
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 13,25
Geen samenwerking
Top
100%, max. € 2.000,- p.jr.
Medische acceptatie
Vanaf € 72,75
Geen samenwerking
zorg op reis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,75
Geen samenwerking
zorgplan
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 20
Geen samenwerking

ZEKUR

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend ZEKUR Buitenland
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,5
Geen samenwerking
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
Geen samenwerking
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 36,95
Geen samenwerking

ZieZo van Zilveren Kruis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
ZieZo Aanvullend 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,75
ZieZo Werelddekking
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25

Zilveren Kruis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1 ster
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,95
Geen samenwerking
Aanvullend 2 sterren
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 96 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 300,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 20,25
Geen samenwerking
Aanvullend 3 sterren
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 38,25
Geen samenwerking
Aanvullend 4 sterren
mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 144 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 600,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 58,5
Geen samenwerking
Basis Plus Module
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,25
Geen samenwerking

Zorg en Zekerheid

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Basis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
AV Basis (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
AV Basis (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
AV Gemak
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,5
AV GeZZin
100%, max. 15 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 57,95
AV GeZZin (HBO/WO (studenten))
100%, max. 15 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 57,95
AV GeZZin (MBO (studenten))
100%, max. 15 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 57,95
AV GeZZin Compact (MBO (studenten))
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,25
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,25
AV GeZZin Compact
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,25
AV Plus (MBO (studenten))
100%, max. 15 dagen
Direct acceptatie
Vanaf € 52,95
AV Plus (HBO/WO (studenten))
100%, max. 15 dagen
Direct acceptatie
Vanaf € 52,95
AV Plus
100%, max. 15 dagen
Direct acceptatie
Vanaf € 52,95
AV Standaard
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 22,5
AV Standaard (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 22,5
AV Standaard (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 22,5
AV Sure (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,25
AV Sure (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,25
AV Sure
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,25
AV Top
100%, max. 15 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 47,25
AV Top (HBO/WO (studenten))
100%, max. 15 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 47,25
AV Top (MBO (studenten))
100%, max. 15 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 47,25
Module Buitenland
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25

Zorgverzekeraar UMC

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
UMC Extra Zorg 1
100%, max. 15 dagen p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 12,21
Geen samenwerking
UMC Extra Zorg 2
100%, max. 15 dagen p.jr.
Voor UMC Extra Zorg 2 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,1
Geen samenwerking
UMC Extra Zorg 3
100%, max. 15 dagen p.jr.
Voor UMC Extra Zorg 3 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 49,43
Geen samenwerking
UMC Extra Zorg Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95
Geen samenwerking

Meer informatie over mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die mensen verlenen aan naasten die zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn zieke vader of partner zorgt. Of iemand die regelmatig de buurvrouw helpt met de dagelijkse dingen. Er zijn ruim 4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Mantelzorg is altijd onbetaald en vrijwillig. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk dat zij de zorg én hun zorgen kunnen delen met anderen. Er bestaan daarom enkele initiatieven, speciaal voor mantelzorgers.

Mantelzorgers kunnen voor informatie en hulp onder meer terecht bij organisaties voor mantelzorgondersteuning in hun gemeente. Deze hulp wordt gefinancierd uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Voorbeelden van hulp voor mantelzorgers zijn:

 • gesprekken met een mantelzorgconsulent;
 • groepsbijeenkomsten; 
 • cliëntondersteuning,
 • vrijwilligers (bijv. een maatje);
 • vervangende zorg (respijtzorg).
 • Bronnen en expertise

  Bronnen

  Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • ​Zorginstituut Nederland
  • Zorgweb
  • Rijksoverheid
  • Regelhulp.nl

  Informatie gecontroleerd door expert

  De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

  Disclaimer

  Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

  Awards

  De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.

    

  Independer gebruikt cookies

  Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.