Vormen van nabestaandenverzekering

Er zijn drie vormen van nabestaandenverzekeringen. Ze hebben alle drie hun eigen voor- en nadelen. Hieronder een omschrijving van deze vormen.

Annuïtair dalende nabestaandenverzekering 

Bij deze vorm krijg je aan het einde van de looptijd een lager bedrag uitgekeerd dan aan het begin. Deze vorm wordt vaak gekozen in combinatie met een hypotheek. Het bedrag dat uitgekeerd wordt komt vaak overeen met de kosten die je hebt voor je hypotheek. Als je dan overlijdt, is het bedrag dat uitgekeerd wordt in principe voldoende om je hypotheek af te kunnen lossen.

Lineair dalende nabestaandenverzekering

Bij deze vorm daalt ieder jaar het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd. De hoogte van dat bedrag is ieder jaar hetzelfde. Dus hoe langer de nabestaandenverzekering loopt, hoe lager het bedrag is waarvoor je verzekerd bent. Het idee hierachter is dat hoe ouder je wordt, hoe minder behoefte je hebt aan een uitkering bij overlijden. Daarom is dit voor ouderen een geschikte vorm. Ook is dit over het algemeen de goedkoopste vorm.

Gelijkblijvende nabestaandenverzekering 

Als je voor deze vorm kiest, ben je tijdens de gehele looptijd voor een vast bedrag verzekerd. Het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd blijft ook altijd hetzelfde. Anders gezegd: het maakt bij deze vorm van de nabestaandenverzekering niet uit of je komt te overlijden in het eerste of het laatste jaar dat de verzekering loopt. Omdat dit bedrag altijd hetzelfde blijft, is deze vorm vooral geschikt voor kosten die lange tijd hetzelfde blijven. Bijvoorbeeld een gelijkblijvende hypotheek. 

Zo werkt een nabestaandenverzekering

Bij een nabestaandenverzekering kun je kiezen uit verschillende vormen maar ook uit diverse aanbieders. Als je nabestaandenverzekeringen vergelijkt, kies je zelf de vorm, looptijd en het bedrag dat de verzekering bij overlijden moet uitkeren. De looptijd van een verzekering is de periode dat je premie betaalt. Alleen als je tijdens die looptijd overlijdt, keert de verzekering het afgesproken bedrag uit. Overlijdt je buiten de looptijd dan wordt er niets uitgekeerd.

De hoogte van de premie verschilt per aanbieder. Ook hangt dit af van bijvoorbeeld je inkomen, rookgedrag, leeftijd, looptijd van de verzekering en hoogte van de uitkering. Sommige aanbieders hebben ook speciale nabestaandenverzekeringen die je alleen kunt afsluiten bij een hypotheek. Het is dus verstandig om een vergelijking van nabestaandenverzekeringen te maken en te kijken welke verzekering het beste bij jou past.

Acceptatie bij een nabestaandenverzekering

De aanbieders van nabestaandenverzekeringen schatten in hoe groot de kans is dat je binnen de looptijd overlijdt. Daarom willen ze je leeftijd, inkomen en rookgedrag weten. Deze vragen stellen wij ook op onze website. Op basis van onder andere deze gegevens worden de premies berekend. 

Als je bij Independer een nabestaandenverzekering afsluit, ben je nog niet direct geaccepteerd. De verzekeraar wil namelijk het een en ander over je gezondheid weten. Daarvoor moet je een vragenlijst invullen. Als je een heel hoog bedrag wilt verzekeren, moet je soms ook een medische keuring ondergaan.

"Wil je overstappen van nabestaandenverzekering? Zeg nooit je oude verzekering op voordat de nieuwe verzekeraar je geaccepteerd heeft."

- Esther, expert nabestaandenverzekeringen

Overstappen bij een nabestaandenverzekering

Heb je al een nabestaandenverzekering en wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Dan is dat meestal geen probleem. Vaak kun je er ook veel geld mee besparen. Houd er wel rekening mee dat een andere nabestaandenverzekering ook weer andere polisvoorwaarden heeft. 

Informeer bij je verzekeraar goed naar de opzegmogelijkheden. Is de nabestaandenverzekering verpand aan je hypotheek? Dan rekent de hypotheekverstrekker soms kosten voor de overstap.