Vergoeding zorgverzekering Vaktherapie 2022

Onder vaktherapie vallen verschillende soorten therapieën. Bijvoorbeeld dramatherapie of muziektherapie. De therapieën staan in teken van doen en ervaren. Vaktherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Je kunt je hier aanvullend voor verzekeren.

Vergoeding vaktherapie

In sommige gevallen valt vaktherapie onder de Basis GGZ of de Specialistische geestelijke gezondheidszorg en wordt het vergoed vanuit je basisverzekering. In dat geval betaal je eigen risico. Soms kun je de zorg ook vanuit je persoonsgebonden budget (pgb) vergoeden. Maar in de meeste gevallen valt vaktherapie onder ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen‘ of alternatieve zorg en wordt het vergoed met een aanvullende verzekering. Wel onder de voorwaarden dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) of Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daarnaast is het belangrijk dat je zorgverzekeraar de beroepsvereniging waar je vaktherapie onder valt wel erkend. Voor speltherapie en psychomotorische kindertherapie zijn de vergoedingen afwijkend. De beroepsverenigingen hiervan zijn later bij de FVB gevoegd en hebben eerder gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars. 

Meer informatie over vaktherapie

Vaktherapie is een overkoepelend begrip voor: beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Het kenmerkende aan vaktherapie is dat doen en ervaren een grote rol spelen.

  • Beeldende therapie, bijvoorbeeld tekenen, schilderen of beeldhouwen. 
  • Danstherapie. Via dans en beweging kan je gevoelens, gedrag en denkwijzen verwerken en onderzoeken. 
  • Dramatherapie maakt gebruik van rollenspel, improvisatie, psychodrama technieken en teksttheater. Met deze vormen oefen en experimenteer je met nieuw gedrag. 
  • Muziektherapie maakt gebruik van de invloed op emoties en stemming van muziek. Dit gebeurt door improvisatie, uitvoeren van muziek, luisteren van muziek en het gebruik van je stem. Het brengt je nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie. 
  • Psychomotorische therapie. Lichaamsbeleving en bewegingsgedrag staan in psychomotorische therapie centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je in beweging of sta je stil bij ervaringen. Je leert om je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Deze therapie is er ook voor kinderen. Door middel van tekenen, muziek, spelen, praten en bewegen leren kinderen dingen op hun eigen manier te verwerken. 
  • Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt. Therapeutisch spel heeft inzicht in gedachten en gevoelens. 

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • ​Zorginstituut Nederland
  • Vaktherapie.nl
  • GGZStandaarden.nl
  • Thuisarts.nl

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.