Wat is het Keurmerk Objectief Vergelijken?

Het Keurmerk Objectief Vergelijken moet consumenten gemoedsrust bieden bij het vergelijken van zorgverzekeringen op websites die dit keurmerk dragen. Het Keurmerk Objectief Vergelijken bevat namelijk een gedragscode waarin regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering zijn vastgelegd. De regels komen tegemoet aan eerdere aanbevelingen van de AFM. Independer mag het Keurmerk Objectief Vergelijken voeren.

image keurmerk objectief vergelijken

Independer als mede initiatiefnemer

In 2015 heeft Independer samen met 3 andere grote vergelijkingswebsites Hoyhoy, Pricewise en Zorgkiezer het initiatief genomen om een onafhankelijk Keurmerk op te richten. De initiatiefnemers hopen dat veel vergelijkingssites de gedragscode gaan onderschrijven, zodat de kwaliteit van de vergelijkingsmarkt van zorgverzekeringen wordt verhoogd.

Wat valt er onder de gedragscode?

De gedragscode bevat 10 belangrijke punten over transparantie en objectiviteit. Zo moet bijvoorbeeld in iedere vergelijking de best passende zorgverzekering altijd duidelijk en als eerste worden getoond, ook als daar geen samenwerking mee is en dus geen vergoeding wordt betaald. Bovendien moet een vergelijker met het keurmerk een zo volledig mogelijk beeld van de gehele zorgverzekeringsmarkt geven en moet de getoonde premie overeenkomen met het bedrag dat daadwerkelijk van de rekening wordt geschreven. Alle vergelijkers die zich hieraan houden, kunnen zich aansluiten en het logo van het Keurmerk Objectief Vergelijken dragen. Andere punten gaan o.a. over duidelijkheid over het verdienmodel en hoe de vergelijkingssite vergelijkt, zeggenschap en de manier van rangschikken. Independer voldoet aan al deze 10 punten. Lees hieronder meer over de inhoud van de gedragscode of op www.objectiefvergelijken.nl

De zorgverzekering die als best passend uit de vergelijking komt moet duidelijk en als eerste worden getoond aan de bezoeker. Oók als de betreffende verzekeraar geen samenwerking heeft met de vergelijkingssite en dus ook geen vergoeding betaalt. Het kan dus voorkomen de dat de consument de best passende zorgverzekering niet kan afsluiten via de vergelijkingssite.

De rangorde waarin zorgverzekeringen worden getoond in het vergelijkingsresultaat wordt altijd op dezelfde manier berekend. Als een verzekeraar een samenwerkingscontract heeft met de vergelijker mag dit nooit een reden zijn om zijn producten hoger in de rangorde te plaatsen. Ook de hoogte van een vergoeding mag nooit invloed hebben op de rangorde in het vergelijkingsresultaat.

De premie die in het vergelijkingsresultaat wordt getoond moet gelijk zijn aan het bedrag dat van de rekening wordt afgeschreven. De getoonde premie moet dus onder andere inclusief belastingen en terugkerende administratie of incassokosten zijn. Eenmalige kosten worden altijd duidelijk bij de premie vermeld.

Elke vergelijkingssite die het keurmerk draagt moet duidelijk zichtbaar aangeven wie de zeggenschap heeft bij de site. Als klant moet je die informatie makkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld onder het kopje ‘over ons’. Daarin moeten mensen ook kunnen lezen wie toezicht houdt op de werkwijze van de site. Bijvoorbeeld een Raad van Commissarissen, een Raad van Toezicht of een Consumentenraad, ook externe toezichthouders als AFM, ACM, DNB of NZa moeten benoemd worden.

Er zijn verschillende manieren waarop een vergelijkingssite inkomsten kan genereren. Hij kan bijvoorbeeld een vergoeding ontvangen als een klant vanuit de vergelijkingssite doorklikt naar de site van een verzekeraar. Het kan ook zijn dat hij alleen een vergoeding ontvangt als er via de vergelijkingssite daadwerkelijk een zorgverzekering wordt afgesloten. De vergelijkingssite moet duidelijk aangeven met welke activiteiten hij zijn geld verdient.

Vergelijkingssites mogen zelf de methode van vergelijken bepalen. Maar de consument moet een beschrijving van de betreffende vergelijkingsmethodiek makkelijk terug kunnen vinden. De methodiek die de vergelijkingssite hanteert moet voor alle zorgverzekeringen en bij elke vergelijking op dezelfde manier worden gebruikt.

Van vergelijkingssites die het keurmerk voeren wordt verwacht dat zij een zo compleet mogelijk aanbod van beschikbare zorgverzekeringen tonen, zodat de consument een zo goed mogelijk beeld krijgt. Vergelijkingssites moeten alle aanbieders benoemen die zij meenemen in de vergelijking. Ook moeten zij aanbieders benoemen die zij niet meenemen in de vergelijking. Dit kunnen speciale doelgroepverzekeringen zijn, of zorgverzekeringen van aanbieders die hun polis-informatie niet bekend willen maken aan de vergelijkingssite.

Een echt persoonlijke vergelijking en een persoonlijk advies, zijn gebaseerd op de persoonlijke situatie van de bezoeker. Een vergelijkingsresultaat of advies mag pas worden getoond wanneer persoonlijke informatie van de consument is ingewonnen. Een vergelijkingsresultaat mag dus niet gebaseerd worden op fictieve gegevens van de bezoeker die hij daarna moet aanpassen aan zijn persoonlijke situatie.

De bezoeker heeft het recht zelf zijn keuzes te maken. De vergelijkingssite mag hem niet ‘sturen’. Dat betekent dat de vergelijkingssite keuzevakjes die van invloed zijn op het advies of op de aangeboden zorgverzekering niet standaard al mag aanvinken. De klant moet zelf zijn wensen invullen. Over de weergave van het zoekresultaat mag de vergelijkingssite wél vooraf logische keuzes maken. Zo mag een vergelijkingssite er bijvoorbeeld voor kiezen om het vergelijkingsresultaat van een zorgverzekering standaard met maandpremies te tonen.

Het zoekresultaat moet - naast de prijs - ook altijd één of meerdere kwaliteitsaspecten bevatten waarop de gebruiker kan rangschikken. Gebruikers moeten de rangschikking op verschillende manieren kunnen maken, waaronder in elk geval op basis van prijs en op basis van een kwaliteitsaspect.

Waarom vindt Independer dit belangrijk?

Het is van groot belang dat vergelijkingssites transparant zijn over hun werkwijze en hun dienstverlening. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid en kwaliteit van de zoekresultaten en adviezen. Daarnaast moeten ze weten hoe een vergelijkingssite tot een advies is gekomen en makkelijk kunnen vinden welke zorgverzekeraars niet worden meegenomen in het advies.

Jaarlijkse onafhankelijke toetsing

Zorgvergelijkingssites die het keurmerk willen voeren, worden onderworpen aan een strenge toelatingsprocedure. De Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken certificeert de vergelijkingssites en voert de jaarlijkse hertoetsing uit. Om de objectiviteit te waarborgen heeft de stichting een onafhankelijk bestuur van drie leden; prof. dr. Bas Donkers, hoogleraar marktonderzoek aan de Erasmus Universiteit, is bestuurslid.