Wat is een BKR registratie?

Met een BKR registratie wordt bijgehouden welke kredieten je hebt afgesloten. Het BKR is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Stichting BKR wil dat zoveel mogelijk Nederlanders financieel gezond zijn, met zo min mogelijk problematische schulden. Leningen die je afsluit, worden bij het BKR in kaart gebracht. Kredietaanbieders zijn wettelijk verplicht om bepaalde leningen door te geven aan het BKR. Dit gaat om:

 • ​Leningen van meer dan € 250 die langer dan een maand doorlopen. 
 • Zakelijke leningen van meer dan € 1.000 waarvoor je persoonlijk aansprakelijk bent. 

Het BKR biedt dus een overzicht van kredietregistraties, waardoor het verstrekken van nieuwe kredieten makkelijker gaat. Een bank kan zo namelijk snel zien hoe je er financieel voor staat. Als je een lening op tijd betaalt, zien zij dat je betaalgedrag in orde is. Dit geldt voor ruim 95 procent van de 11 miljoen mensen die bij het BKR geregistreerd staan. 

Wat is BKR codering?

Als je bij het BKR geregistreerd staat, kun je inloggen om je kredietoverzicht in te zien. In dit overzicht staan verschillende codes. Dit is wat die codes betekenen:

Code A Dit is een achterstandsmelding (A). Deze code is zichtbaar bij kredieten waarbij je achterloopt met betalen. Wanneer een betalingsachterstand bij het BKR zichtbaar wordt, hangt af van welke lening je hebt afgesloten. Goed om te weten: kredietverstrekkers zijn verplicht om jou vooraf te waarschuwen dat een achterstand bij het BKR gemeld wordt.
Code H Als je je betalingsachterstand inhaalt en je krediet doorloopt zoals voorheen, krijg je code H. Deze komt achter code A te staan. Dit is een herstelmelding (H). Wordt je krediet beëindigd na het inhalen van de betalingsachterstand? Dan zie je naast de achterstandsmelding alleen dat het krediet beëindigd is zodra je het hele krediet hebt terugbetaald.
Code 1 Wanneer je code 1 ziet staan, heb je een geregistreerde betalingsachterstand (A). Daarnaast heb je met de kredietverstrekker een betalingsregeling afgesproken om de betalingsachterstand en het krediet terug te betalen.
Code 2 Krijg je code 2? Dat betekent dat de kredietaanbieder je heeft gevraagd om de betalingsachterstand en het krediet in één keer te betalen. Dit wordt ook wel het opeisen van het krediet genoemd. Vaak schakelt de kredietaanbieder hierbij de hulp in van een incassobureau.
Code 3 Bij code 3 is er sprake van een afboeking of kwijtschelding. Dit gaat meestal om een bedrag van €250 of meer. Gaat het om een afboeking? Dan besluit de kredietverstrekker om voorlopig niets te doen om de betalingsachterstand en het krediet terugbetaald te krijgen. Het krediet is nog niet beëindigd, dus je ziet geen einddatum. Bij een kwijtschelding wordt (een deel van) het bedrag kwijtgescholden. Het krediet wordt hierbij beëindigd, dus je ziet ook een einddatum.
Code 4 Heb je code 4 staan achter een lening? Dan wil dit zeggen dat de kredietaanbieder contact met je heeft gezocht, maar dat je niet bereikbaar was.
Code 5 Bij code 5 heb je een preventieve betalingsregeling afgesproken voor je hypotheek met je kredietverstrekker. Deze code is tijdelijk. De code wordt verwijderd zodra de betaalregeling is afgelopen.

Negatieve en positieve BKR-registratie: het verschil

Kredietaanbieders zijn wettelijk verplicht om kredieten die zij aan jou verstrekken door te geven aan Stichting BKR. Voldoe je altijd zonder problemen aan de betalingsverplichting? Ook dan staan je leningen geregistreerd bij het BKR. Dit worden ‘positieve’ registraties genoemd. Geldverstrekkers kunnen jouw geregistreerde gegevens bij het BKR inzien. Zij zien dat je geen betalingsachterstanden hebt, waardoor ze juist graag zaken met je doen.

Maken kredietverstrekkers melding van een probleem tijdens de looptijd van het krediet? Dan worden je leningen ‘negatieve’ registraties. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • ​Je loopt achter met betalen 
 • Je hebt na een betalingsachterstand een aflossingsregeling afgesproken met je kredietaanbieder
 • Je lening is opgeëist. Hierbij heeft de kredietaanbieder je gevraagd om de betalingsachterstand en het krediet in één keer terug te betalen. 

Geld lenen met een BKR registratie

Ook met een BKR-registratie kun je geld lenen. Veel mensen denken dat het met een BKR-registratie moeilijker wordt of onmogelijk is om een lening af te sluiten. Dat is niet altijd zo. Als je altijd op tijd betaald hebt, is je betaalgedrag gezond en werkt dit juist in je voordeel. Banken en kredietverstrekkers gebruiken de gegevens van het BKR om te bepalen welke lening past bij jouw financiële situatie. Zo voorkom je dat je leningen aangaat die je niet kunt betalen.

Heb je een negatieve registratie bij het BKR? Dan is geld lenen vrijwel onmogelijk. Dit geldt voor wanneer je een code 2, code 3 of code 4 hebt staan. Zelfs als je een herstelmelding (H) hebt gekregen. Als je eerder een betalingsachterstand had, ziet de bank of andere kredietverstrekker dit als teken dat je betaalgedrag niet in orde is.

Welke soort leningen worden geregistreerd bij het BKR?

Leningen van € 250 of meer die langer dan een maand doorlopen staan bij het BKR geregistreerd. Hetzelfde geldt voor zakelijke leningen van € 1.000 of meer waarvoor je persoonlijke aansprakelijk bent. 

Bij het BKR geregistreerde leningen

 • ​Persoonlijke lening
 • Doorlopende kredieten
 • Kopen op afbetaling (behalve als het bedrag dat je afbetaalt lager is dan 250 euro)
 • Een mobiele telefoon op afbetaling
 • Klantenpaslimieten
 • Roodstandlimieten op je betaalrekeningen
 • Betalingsachterstand van de hypotheek van meer dan 120 dagen
 • Restschulden van hypotheken
 • Private-leasecontracten

Leningen die niet worden geregistreerd bij het BKR

 • ​Studieschuld 
 • Lening van vrienden of familie (onderhands lenen)
 • Hypotheek voor je eigen huis (alleen als je achterloopt met je hypotheekbetaling of een tweede huis of ander pand hebt gekocht is dat bekend bij het BKR)
 • Betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars

Wat wordt er gemeld aan het BKR over een lening?

Bij Stichting BKR worden persoonlijke gegevens en gegevens over de lening geregistreerd.

​Persoonlijke gegevens 

 • ​Naam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

​Gegevens over je leningen

 • ​De soort lening
 • Het bedrag 
 • De ingangsdatum en de afgesproken einddatum 
 • De datum waarop je lening is beëindigd 
 • Eventuele bijzonderheden tijdens de looptijd van de lening (bijvoorbeeld wanneer je achterloopt met terugbetalen of wanneer het krediet is opgeëist)

Hoelang duurt de registratie van een krediet?

Zolang je krediet loopt, is dit bekend bij Stichting BKR. Heb je je lening afgelost en heeft de kredietverstrekker ook doorgegeven aan het BKR dat de lening beëindigd is? Dan blijven je gegevens nog vijf jaar zichtbaar. Ook als er tijdens de looptijd van de lening iets is gebeurd, blijven de coderingen hiervan vijf jaar zichtbaar. Bijvoorbeeld wanneer je betalingsachterstanden hebt opgelopen. Mensen met betaalproblemen komen vaak opnieuw in de problemen. Daarom is het handig dat kredietverstrekkers vijf jaar inzicht hebben in die gegevens, zodat zij geen leningen verstrekken die je misschien niet kunt betalen.

Wat doet een kredietverstrekker met het BKR overzicht?

Wil je een nieuwe lening of hypotheek afsluiten? Dan checkt een kredietverstrekker jouw gegevens bij het BKR. Elke kredietverstrekker heeft een zorgplicht. Zij houden je leen- en aflosgedrag in de gaten, en nemen contact op bij veranderingen in je financiële situatie. Ook willen ze hun eventuele risico’s in kaart brengen. Zij moeten hiervan rapportages maken die ze sturen naar De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Dit zijn de toezichthouders.

Wil je weten welke kredietverstrekkers je gegevens hebben ingezien? Hiervan kun je bij het BKR een overzicht aanvragen. Hiervoor moet je je BKR-consumentnummer en je adres aan het BKR doorgeven. Zodra het verzoek binnen is, ontvang je binnen een paar dagen het overzicht.

Bronnen en expertise

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 • BKR
 • Nibud
 • Wijzer in geldzaken

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Guido Rodenburg. Hij is specialist op het gebied van leningen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en bij Radar.

Awards

wua-logo-square.png
shopping-awards.png
bmc.png