Activiteiten van Milieu Centraal

Milieu Centraal levert onafhankelijke en praktische informatie over milieu en energie door bijvoorbeeld:

  • Een uitgebreide website (mileucentraal.nl) met tips, advies en achtergrondinformatie over energie besparen, voeding, vervoer, afval, keurmerken, tuinieren, schoonmaken en meer.
  • Testen en adviesmodules, zoals Test uw rijstijl, VerbeterUwHuis en de Bespaartest.
  • Campagnes organiseren om aandacht te trekken voor speciale onderwerpen, zoals Energievreters, pak ze aan!
  • Hulp aan media met allerlei artikelen en uitzendingen over energie en milieu in het dagelijks leven.
  • Informatievoorziening aan bedrijven en andere organisaties die ze kunnen gebruiken in hun communicatie met klanten. Op die manier zorgt Milieu Centraal er voor dat consumenten eenduidige informatie krijgen.

Financiering Milieu Centraal

Milieu Centraal is opgericht door de overheid en wordt voor ongeveer twee-derde door de overheid gefinancierd. In 2015 heeft de organisatie een samenwerking met de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Activiteiten zijn vastgelegd in jaarlijkse programma’s. De ministeries betalen mee aan de kennisbasis, de website en projecten op specifieke beleidsterreinen, zoals energiebesparing, afval, mobiliteit en voeding.
Samen met brancheorganisaties en individuele bedrijven voert de organisatie projecten uit. Bedrijven betalen naast de projectkosten ook een ‘kennis-fee’, waarmee ze indirect bijdragen aan het in stand houden van de onafhankelijke kennisbasis die Milieu Centraal heeft opgebouwd.