Een bezoek aan de huisarts

De huisarts is je eerste aanspreekpunt voor klachten. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar ook geestelijke klachten. De huisarts behandelt je of verwijst je door naar een andere specialist. Huisartsen zijn breed opgeleid en hebben daarom veel kennis van veel voorkomende klachten. Daardoor kunnen zij goed inschatten of zij je zelf kunnen helpen of dat je beter naar een specialist kunt gaan. Het overgrote deel van de klachten lost de huisarts zelf op. Een bezoek aan de huisarts valt onder de vergoeding van je basisverzekering.

Een behandeling in ziekenhuis die wordt uitgevoerd door medische specialisten

Een behandeling in het ziekenhuis die wordt uitgevoerd door medische specialisten, wordt vergoed door je basisverzekering. Dit geldt ook voor het verblijf in het ziekenhuis. Wel is het belangrijk om na te gaan of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis waar jij je wil laten behandelen. Wanneer dit niet het geval is, betaal je namelijk een eigen bijdrage. Via onze contracteringspagina’s kun je zien met welke zorgverleners jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. In onze zorgvergelijking geven wij ook aan of er sprake is van vrije zorgkeuze. Dit geldt alleen voor planbare behandelingen; spoedeisende behandelingen worden altijd volledig vergoed.

Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar

De basisverzekering vergoedt tandartskosten voor mensen jonger dan 18 jaar of voor mensen waarbij er sprake is van bijzondere tandheelkunde. Dan moet er sprake zijn van een ernstige situatie waardoor een chirurg of specialist jou moet helpen. Mensen boven de 18 kunnen een aanvullende verzekering afsluiten voor tandartskosten.

Verzekerden van 18 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op vergoeding vanuit de basisverzekering in de volgende uitzonderlijke gevallen:

  • Chirurgische tandheelkundige hulp, uitgevoerd door een geregistreerde kaakchirurg. Hieronder valt geen parodontale chirurgie, het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties.
  • Röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp, door of op verzoek van een geregistreerde kaakchirurg.
  • Uitneembare kunstgebitten voor de boven- en/of onderkaak. 

Een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg is van toepassing als je:

  • Een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt.
  • Een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt.
  • Een medische behandeling moet ondergaan, waarvan het resultaat medeafhankelijk is van tandheelkundige zorg. 
Vaak heb je wel vooraf toestemming nodig van je zorgverzekeraar om de behandeling vergoed te krijgen. Informeer daarom altijd vooraf bij je zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn, het kan namelijk voorkomen dat je naar een bepaalde zorgverlener moet gaan of dat er sprake is van een eigen bijdrage. Ook het verplicht eigen risico is van toepassing.

Spoedeisende hulp over de hele wereld (tot het in Nederland geldende tarief)

De basisverzekering vergoedt voor iedereen spoedeisende medische zorg in het buitenland. Hier zit wel een grens aan: de vergoeding gaat alleen tot het in Nederland geldende tarief. In de meeste Europese landen zijn de kosten voor medische zorg lager dan in Nederland. Spoedeisende hulp in het buitenland wordt dan ook bijna altijd volledig vergoed. Buiten Europa is de zorg in een aantal landen wel (veel) duurder dan de zorg in Nederland. Om de kosten boven het in Nederland geldende tarief vergoed te krijgen, kun je een aanvullende reisverzekering afsluiten, of een aanvullende zorgverzekering voor medische kosten.

Geneesmiddelen en medicijnen

Veel geneesmiddelen en medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn medicijnen die door een arts worden voorgeschreven en die zijn opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen, worden niet door de basisverzekering vergoed. Om deze geneesmiddelen vergoed te krijgen, heb je een aanvullende verzekering nodig. Voor veel geneesmiddelen betaal je wel een eigen bijdrage. Als je kunt kiezen uit verschillende medicijnen met dezelfde werkzame stoffen, krijg je meestal alleen de goedkoopste vergoed. Wanneer je voor duurdere medicijnen kiest, moet je het verschil zelf betalen.

Medisch noodzakelijk ziekenvervoer naar het ziekenhuis

Ziekenvervoer naar het ziekenhuis wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Dit moet wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. In sommige gevallen betaal je een eigen bijdrage. Het is verstandig om dit te controleren in je polisvoorwaarden.

Psychologische hulp

Voor psychologische hulp worden sinds 1 januari 2014 bijna alle behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen vallen wel onder het eigen risico. Voor de behandeling van psychische klachten kun je in eerste instantie terecht bij de huisarts. Eventueel word je dan doorverwezen naar een specialist. Een aantal specifiekere psychologische behandelingen valt niet onder de basisverzekering. Hier dien je je dan aanvullend voor te verzekeren. In ons vergoedingsoverzicht psychologie kun je zien om welke behandelingen dat gaat en welke vergoedingen daarvoor worden geboden door zorgverzekeraars.

Kraamzorg en verloskundige hulp

Als je zwanger bent, worden kraamzorg en verloskundige hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kraamzorg betaal je per uur een eigen bijdrage van €4,50 per uur. Dat geldt ook voor bevallen in het ziekenhuis. Je kunt je verzekeren voor deze eigen bijdrage. Kraamzorg en bevalling gaat nooit ten koste van het eigen risico.

Wijkverpleging en langdurige zorg

Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen en is een deel van die zorg ondergebracht bij zorgverzekeraars. Wijkverpleging, persoonlijke verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt nu vanuit de basisverzekering vergoed. Dat geldt ook voor een behandeling buiten een zorginstelling (extramurale behandeling), zorg buiten een zorginstelling voor mensen in een terminale fase (extramurale palliatieve zorg) en intensieve kindzorg.

Logopedie en ergotherapie

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor ergotherapie is de vergoeding maximaal 10 uur. Dit geldt voor zowel verzekerden tot en met 18 jaar als verzekerden van 18 jaar en ouder.

Drie IVF-behandelingen

Vanuit de basisverzekering worden drie ivf-behandelingen vergoed. Om meer behandelingen vergoed te krijgen, kun je je aanvullend verzekeren.

Fysiotherapie voor chronisch zieken vanaf de 21e behandeling

Voor fysiotherapie wordt er weinig meer vergoed vanuit de basisverzekering. Chronisch zieken van 18 jaar en ouder kunnen rekenen op en vergoeding vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen dienen zelf te worden betaald. Hier kun je je wel aanvullend voor verzekeren.

Drie uur dieetadvies

Vanuit de basisverzekering wordt drie uur dieetadvies vergoed. Om meer uren vergoed te krijgen, kun je je aanvullend verzekeren.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie volledig vergoed als het gaat om een chronische aandoening. Is dit niet het geval? Dan krijgt je kind 9 behandelingen vergoed. Dit kan eventueel verlengd worden met 9 extra behandelingen als de therapeut dit nodig vindt.

Zijn er meer behandelingen nodig maar is er geen chronische indicatie? Dan kun je als ouder een aanvullende verzekering voor fysiotherapie afsluiten. Je kind kan hier dan gebruik van maken.

Dyslexiezorg

Dyslexiezorg werd tot 1 januari 2015 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Per 1 januari 2015 is deze zorg uit de basisverzekering verdwenen en de verantwoordelijkheid geworden van gemeentes.

Bekkenfysiotherapie bij urine-continentie tot en met de negende behandeling

Bij urine-continentie wordt bekkenfysiotherapie tot en met de negende behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de behandelingen daarna kan een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Alles wat vanuit de basisverzekering vergoed wordt is wettelijk vastgelegd. Hier kan Independer dus geen enkele invloed op uit oefenen. Naast de basisverzekering kun je je nog aanvullend verzekeren. Je kunt bijvoorbeeld een aanvullende verzekering nemen met een vergoeding voor fysiotherapie of voor de tandarts.

Stoppen-met-rokenprogramma

Het stoppen-met-rokenprogramma is door de overheid in 2012 uit de basisverzekering gehaald, maar in 2013 weer toegevoegd. Hier hoef je je dus ook niet meer aanvullend voor te verzekeren.

Vanaf 1 januari 2020 betaal je geen eigen risico meer voor hulp bij het stoppen met roken.

Herstelzorg na corona

In 2020 is de basisverzekering uitgebreid met herstelzorg na corona. Voor deze zorg hoef je je dus niet aanvullend te verzekeren. Je hebt recht op een vergoeding voor fysio- en oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. Bekijk onze pagina over corona en je zorgverzekering voor het aantal uren dat je vergoed krijgt. 

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • Rijksoverheid

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.