Waar moet je aan denken als je zonnepanelen wilt kopen?

Voor veel mensen is het aanschaffen van zonnepanelen niet heel erg ingewikkeld. Voor de meeste huizen is geen vergunning nodig en veel aanbieders stellen voor jou eenvoudig een offerte op. Vervolgens regelen ze de installatie en de aansluiting op het energienet. Het enige dat na de installatie nog moet gebeuren, is de zonnepanelen aanmelden bij de energieleverancier. Dit kan gedaan worden op www.energieleveren.nl.

Heb je nog een vergunning of toestemming nodig van de gemeente?

In de meeste gevallen heb je geen speciale vergunningen nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Er is wel een aantal uitzonderingen. Wanneer het om een voorbeschermd Rijksmonument, provinciaal monument of gemeentelijk monument gaat, heb je wel toestemming nodig van de gemeente. Dat geldt ook als het gebouw in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht ligt.

Wanneer de zonnepanelen op een plat dak worden geplaatst, mag de afstand tussen de zonnepanelen en de dakranden niet groter zijn of gelijk zijn aan de hoogte van de panelen. Als de installatie voor het omzetten naar elektriciteit ook onderdeel is van het zonnepaneel, heb je ook een een omgevingsvergunning nodig. Als de zonnepanelen op een schuin dak worden geplaatst en de zonnepanelen worden geplaatst in dezelfde hellingshoek, dan gelden deze regels niet. in dat geval heb je geen vergunning nodig. 

Hoe lang duurt het aanvragen van een vergunning voor zonnepanelen?

Als je een omgevingsvergunning nodig hebt, moet je een aanvraag voor het bouwplan indienen bij je gemeente. Als je de aanvraag hebt ingediend, laat de gemeente binnen acht weken weten of je de omgevingsvergunning krijgt. Is je bouwplan erg ingewikkeld? Dan kan de gemeente dit met zes weken verlengen.

Hoeveel kosten zonnepanelen?

Wat de zonnepanelen kosten, hangt af van een aantal dingen. Bijvoorbeel de kwaliteit, maar ook hoe en waar zonnepanelen geplaatst moeten worden. Er zijn veel verschillende aanbieders. Daarom is het aan te raden om bij een aantal aanbieders een offerte aan te vragen. Op die manier krijg je een goed beeld van de prijs in de markt. De aanschaf van 6 tot 12 panelen, kost ongeveer tussen de € 2.900,- en € 5.900,- euro. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de omvormer na 10 tot 15 jaar vervangen moet worden.

Na hoeveel jaar heb je de kosten van zonnepanelen terugverdiend?

De terugverdientijd van zonnepanelen ligt vaak tussen de 6 en 10 jaar. Om de terugverdientijd zo kort mogelijk te maken, is het op dit moment het beste om niet meer zonnepanelen te laten plaatsen dan dat je zelf aan stroom opwekt. Dit omdat de terugleververgoeding van de te veel opgewekte stroom niet erg hoog is. De kwaliteit van de panelen en omvormer spelen ook een rol, net als het aantal zonuren. Het aantal zonuren is weer afhankelijk van de locatie en ligging van de zonnepanelen.

Hoeveel Nederlanders hebben zonnepanelen?

Het aantal verkochte zonnepanelen is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2013 waren er in Nederland 2.733.000 miljoen zonnepanelen geplaatst. In 2011 waren dat er nog maar 532.000. Omdat niet alle zonnepanelen geregistreerd zijn, is het lastig om exact aan te geven hoeveel huishoudens zonnepanelen hebben. Maar het aantal huishoudens met geregistreerde zonnepanelen ligt rond de 185.000.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen?

De afgelopen jaren zijn zonnepanelen steeds goedkoper geworden. De vraag naar zonnepanelen is behoorlijk gestegen en daarmee het aantal aanbieders ook. Ook worden er op steeds meer plekken collectieve zonnepanelen aangeboden. Hiervoor kun je je inschrijven. Het voordeel van een collectief is dat de prijs van de zonnepanelen een stuk lager ligt, omdat veel mensen tegelijkertijd een aanvraag doen.

Kan ik subsidie aanvragen?

Sommige provincies en/of gemeentes hebben subsidieregelingen voor het plaatsen van zonnepanelen. Hier kunnen verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. Op Energiesubsidiewijzer.nl kun je checken of jouw gemeente subsidies biedt voor het plaatsen van zonnepanelen en welke voorwaarden hier aan verbonden zijn.

Naast deze subsidies is het mogelijk om de btw terug te vragen van de aanschaf van de zonnepanelen. Lees hier wat je daar voor moet doen.